Donesen je novi Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz

U Zakonu o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu utvrđuju se obveze javnih naručitelja i naručitelja da pri javnoj nabavi određenih vozila za cestovni prijevoz radi promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanja doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari.

Više o Zakonu pročitajte na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_52_1049.html

Dana 28. srpnja donesen je Pravilnik o obvezi izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalnim ciljevima u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz i stupio je na snagu od dana objave u »Narodnim novinama«.

Više o Pravilniku pročitajte na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_86_1598.html

PODIJELI: