Green Deal: Novi prijedlozi za pretvaranje održivih proizvoda u normu i jačanje europske neovisnosti o resursima

Green Deal: Novi prijedlozi za pretvaranje održivih proizvoda u normu i jačanje europske neovisnosti o resursima

Europska Komisija predstavila je paket prijedloga EU Green Deala-a kako bi održivi proizvodi postali norma u EU, potaknuli kružne modele poslovanja i osnažili potrošače za zelenu tranziciju. Kao što je najavljeno u Akcijskom planu kružnog gospodarstva, EK predlaže nova pravila kako bi gotovo sva fizička roba na tržištu EU-a postala prihvatljivija za okoliš, kružna i energetski učinkovitija tijekom cijelog životnog ciklusa od faze dizajna do svakodnevne upotrebe, prenamjene i kraj životnog ciklusa.

Predstavljena je i nova strategija kako bi se odjeća i proizvodi od tekstila učinili trajnijim, popravljivim s mogućnošću jednostavnijeg recikliranja kako bi se smanjilo gomilanje tekstilnog otpada i uništavanje neprodanog tekstila te osiguralo da se proizvodnja odvija uz potpuno poštivanje ljudskih i socijalnih prava.
Treći prijedlog ima za cilj potaknuti unutarnje tržište građevinskih proizvoda i osigurati da postojeći regulatorni okvir bude prikladan za postizanje naših ciljeva održivosti i klimatskih promjena u izgrađenom okruženju.
Naposlijetku, paket prijedloga uključuje nova pravila za osnaživanje potrošača u zelenoj tranziciji kako bi potrošači bili bolje informirani o ekološkoj održivosti proizvoda.

Više o ovoj temi možete pročitati na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2013

PODIJELI: