Izjava o privatnosti,
o prikupljanju i obradi osobnih podataka
pretplatnika na newsletter na web stranici https://zelenanabava.hr/newsletter/

 

Sukladno članku 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovom izjavom informira pretplatnike na newsletter portala https://zelenanabava.hr/ i one koji to žele postati o svrsi newslettera te o prikupljanju i obradi osobnih podataka.

Svrha ovog newslettera je snažnija komunikacija u hrvatskom društvu o zelenoj javnoj nabavi i eko-oznaci EU Ecolabel. Predviđeni korisnici jesu obveznici javne nabave, poslovni sektor, potrošači te ostali zainteresirani dionici i šira javnost.

Pretplata se može prijaviti klikom na „Subscribe“ gumb na poveznici https://zelenanabava.hr/newsletter/.

Pretplata se može odjaviti klikom na “Unsubscribe” gumb na poveznici https://zelenanabava.hr/newsletter/.

Podaci koji se prikupljaju su adrese elektronske pošte. Obrađuju se i koriste isključivo u svrhu dostave newslettera.

Voditelj obrade podataka

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Elektronska pošta: zelena.nabava@mingor.hr

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) i Općom uredbom o zaštiti podataka, može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Posebno se napominje da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poduzima sve mjere nužne za zaštitu osobnih podataka te će podaci biti čuvani samo onoliko dugo koliko je to potrebno za postizanje svrhe radi koje se osobni podaci obrađuju.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja