Podatkovni centri, poslužiteljske sobe i usluge u "oblaku"

Mjerila uključuju osnovna i sveobuhvatna mjerila koja su provjerljiva i obuhvaćaju cijeli životni ciklus (dizajn, uporabu i kraj vijeka trajanja). Obuhvaćene su tipične rute za nabavu proizvoda i usluga podatkovnih centara, uključujući izgradnju i/ili opremanje podatkovnog centra, proširenje ili konsolidaciju infrastrukture novog ICT proizvoda, outsourcing (tj. nabavu usluga), rad i/ili održavanje objekata i dr.