Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

Krajem prošlog mjeseca, u veljači 2022. godine Europska komisija je donijela Prijedlog direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Obzirom da poduzeća imaju ključnu ulogu u izgradnji održivog gospodarstva i društva, ista bi trebala utvrditi i, prema potrebi, spriječiti ili ublažiti negativne učinke svojih aktivnosti kako na ljudska prava, tako i na okoliš, na primjer na onečišćenje i gubitak biološke raznolikosti. Prijedlogom direktive o dužnoj pažnji uspostavila bi se obveza dužne pažnje za održivo poslovanje kako bi se uklonili negativni učinci na ljudska prava i okoliš.

Iako prijedlogom nisu obuhvaćena mala i srednja poduzeća, društva s ograničenom odgovornošću znatne veličine, kako bi ispunila obvezu dužne pažnje za održivo poslovanje, morati će, između ostalog, uključiti dužnu pažnju u svoje politike, utvrditi stvarne ili potencijalne negativne učinke na okoliš i ljudska prava, spriječiti ili ublažiti moguće učinke, okončati ili svesti na najmanju moguću mjeru stvarne učinke te javno komunicirati o postupanju u vezi s dužnom pažnjom.

Ovim će se prijedlogom pomoći u izbjegavanju štetnih utjecaja na okoliš koji su u suprotnosti s ključnim konvencijama o okolišu. Poduzeća obuhvaćena područjem primjene morat će poduzeti odgovarajuće mjere („obveze u pogledu sredstava”) s obzirom na ozbiljnost i vjerojatnost učinaka i mjere koje su im dostupne u posebnim okolnostima s obzirom na potrebu za određivanjem prioriteta.

Osim toga, poduzeća iz prve skupine moraju imati plan kojim će osigurati usklađenost svoje poslovne strategije s ograničavanjem globalnog zatopljenja na 1,5 °C u skladu s Pariškim sporazumom.
Više informacija na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_22_1145

PODIJELI: