Prijedlog Direktive o energetskoj učinkovitosti

Europska komisija je, temeljem usvojenog Europskog zelenog plana, izradila prijedlog Direktive o energetskoj učinkovitosti. Direktiva cilja na smanjenje u javnom sektoru te između ostalog, uključuje i obnovu javnih zgrada te uzima u obzir energetsku učinkovitost u nabavi roba, radova i usluga. Navedena Direktiva donosi i određene obveze u odnosu na zemlje članice i primjenu zelene javne nabave.

Prema ocjeni dosadašnjih aktivnosti, može se utvrditi kako postoji određeni otpor u javnom sektoru pri sistemskom uključivanju odredbi o energetskoj učinkovitosti u postupke javne nabave, većinom iz razloga što isti utječu na cijenu.

Kao jedna od osnovnih prepreka na tržištu, posebice u odnosu na ponuditelje, vrlo je vjerojatno da većina naručitelja nema dostatnu razinu stručnosti za utvrditi koje tehničke mogućnosti za uštedu energije postoje sve na tržištu ili koje ekonomske prednosti može pojedina tehnička mogućnost donijeti.

Direktiva o energetskoj učinkovitosti u članku 7. predlaže ojačavanje odredbi o javnoj nabavi proširujući obvezu uzimanja u obzir zahtjeva energetske učinkovitosti na svim razinama javne uprave te uklanjanjem uvjeta u pogledu isplativosti, tehničke i ekonomske izvedivosti. Predložene izmjene uključuju odredbu temeljem koje države članice mogu zahtijevati da javna tijela razmotre i primjene, gdje je to potrebno, aspekte kružnog gospodarstva i zelene kriterije javne nabave.

Direktiva također navodi kako će države članice morati osigurati podršku javim tijelima davanjem smjernica i metodologija za procjenu troškova životnog ciklusa te uspostavom centara za podršku sa potrebnim kompetencijama i poticanjem korištenja zajedničke i digitalne nabave.

Očekuje se da će dobro osmišljeni alati, osobito digitalni, olakšati postupke nabave i smanjiti administrativne troškove, posebno u manjim državama članicama koje možda nemaju dovoljno kapaciteta za pripremu ponuda. U tom smislu, države članice trebale bi aktivno promicati uporabu digitalnih alata i suradnju među naručiteljima, uključujući i prekogranične nabave, u svrhu razmjene najboljih praksi.

Konačna verzija prijedloga od 14. 07. 2021. dostupna je na poveznici: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/proposal_for_a_directive_on_energy_efficiency_recast.pdf

PODIJELI: