Zelena javna nabava u školama i vrtićima – primjer Grad Sisak

Zelena javna nabava hrane u školama i vrtićima predstavlja pristup koji promiče održivost i ekološku odgovornost s ciljem da hrana koja se poslužuje djeci bude ekološki prihvatljiva, nutritivno bogata i proizvedena na održiv način. Također se promovira kupovina hrane od lokalnih proizvođača na način da se skraćuje lanac opskrbe što posljedično smanjuje emisije stakleničkih plinova povezane s transportom hrane i podržava lokalnu ekonomiju. Zelena javna nabava potiče i smanjenje otpada od hrane, smanjenje upotrebe jednokratne plastike te promovira recikliranje i kompostiranje otpada.

Nastavno na sve navedeno, škole i vrtići kroz vlastiti primjer mogu educirati učenike i djecu vrtićkog uzrasta o važnosti održive prehrane i kako ona doprinosi zaštiti okoliša.

Grad Sisak je još 2017. godine prepoznao važnost zdrave prehrane školske i vrtićke djece te je u devet gradskih škola i dva vrtića uspostavio zdravu prehranu. Prvi korak bila su infrastrukturna ulaganja koja su omogućila pripremu zdravih obroka. Potom je uslijedila edukacija roditelja, djece i školskog osoblja koju je provela tvrtka registrirana za uspostavu i provedbu „Healthy Meal Standarda“ odnosno međunarodnog certificiranog sustava upravljanja kategorijama prehrane koji omogućava izravno obraćanje prema ciljanim skupinama gostiju s posebnim prehrambenim potrebama. Svi jelovnici su napravljeni u skladu sa Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama, pametno su posloženi i optimizirani te nisu skuplji od prijašnjih jelovnika. Paralelno je pokrenut i projekt „S njive na stol“ u suradnji s Gradskom tržnicom Sisak koja objedinjuje 114 certificiranih OPG-ovaca čime je postignuto da se djeci nude najkvalitetnije i lokalne namirnice. Gradska tržnica Sisak opskrbljuje vrtiće i osnovne škole voćem, povrćem, tjesteninom i medom proizvedenim na certificiranim OPG-ima.

Healthy Meal Standard predstavlja sveobuhvatni sustav prehrane koji prati i administraciju, javnu nabavu, kriznu komunikaciju, praćenje alergena, izvještava o nesukladnostima, ali i prati namirnice koje škola nabavlja od raznih proizvođača. Izrađena je knjiga normativa i jelovnika s više od 400 obroka za svaku školu i vrtić na osnovu namirnica koje škole i vrtići naručuju. Pomoću aplikacije prati se jesu li obroci unutar potrebnih razina i omjera proteina, masti, ugljikohidrata i koje su energetske vrijednosti. Osim nutritivnih i energetskih vrijednosti obroka, prate se i alergeni te ugljični otisak svakog obroka.

U školama i vrtićima grada Siska postoje i posebni jelovnici za djecu s dijabetesom, za djecu koja su alergična na mlijeko i mliječne proizvode pa čak i za djecu sportaše s obzirom na veće fizičke napore tijekom dana.

Zaključno, zelena javna nabava hrane u školama i vrtićima ima mnoge prednosti, uključujući smanjenje ekološkog otiska hrane koja se poslužuje u školama, podršku lokalnim poljoprivrednicima, promicanje zdrave prehrane među djecom te stvaranje zdravih navika od malih nogu. Ovaj pristup doprinosi očuvanju okoliša i oblikovanju budućih generacija svjesnih važnosti održivosti.

PODIJELI: