UN politika

2015. godine države članice Ujedinjenih naroda usvojile su Program održivog razvoja do 2030. godine koji sadrži sedamnaest ciljeva održivog razvoja s ciljem iskorjenjivanja siromaštva, borbe protiv neravnopravnosti i nepravde i rješavanja pitanja klimatskih promjena do 2030. godine. Ciljevi su održivog razvoja po prvi put univerzalno primjenjivi na sve zemlje, a EU se obvezala biti predvodnica u njihovoj provedbi. Više o održivom razvoju može se pronaći ovdje na mrežnim stranicama Ujedinjenih Naroda.

Cilj 12. definiran Programom održivog razvoja do 2030. ima osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje. Odnosi se na promicanje djelotvornosti u korištenju resursa i energetske učinkovitosti, održive infrastrukture i pružanju pristupa osnovnim uslugama, zelena i dostojanstvena radna mjesta i bolju kvalitetu života za sve. Održiva potrošnja i proizvodnja pomažu postizanju ukupnih razvojnih planova, smanjenju budućih gospodarskih, okolišnih i društvenih troškova, jačanju konkurentnosti gospodarstva i smanjenju siromaštva. Održiva potrošnja i proizvodnja imaju za cilj s manje raditi više i bolje, povećanje blagostanja iz ekonomskih aktivnosti smanjenjem upotrebe resursa, degradacije i onečišćenja uz povećanje kvalitete života. To je moguće sustavnim pristupom i suradnjom dionika, a svakako i pružanjem odgovarajućih informacija primjenom standarda i eko-oznaka.

Europska komisija drži kako je održivost europski zaštitni znak, te daljnjim koracima sigurno korača održivoj europskoj budućnosti:

  • uključivanjem ciljeva održivog razvoja u europski politički okvir i trenutačne prioritete Komisije i
  • razmatranjem daljnjeg razvoja dugoročne vizije i
  • usmjerenja sektorskih politika nakon 2020. upotrebom svih sredstava koje ima na raspolaganju,
  • uključivo alate za bolju regulativu radi osiguranja da se u postojeće i nove politike uključe tri stupa održivog razvoja: društveni, ekološki i gospodarski.

Komisija će od 2017. osigurati redovito izvješćivanje o napretku EU-a u provedbi Programa 2030. i započeti razmatranje daljnjeg razvoja dugoročnije vizije za razdoblje nakon 2020. Izvještajem Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) od 2017. za održivu javnu nabavu, istaknuto je kako EU prednjači okolišnim politikama, a posebno u tome prednjače Danska, Nizozemska, Norveška i Finska i to mjerama poput: definiranja kriterija održive javne nabave i izrade vodiča, edukacijama, zagovaranjem održive javne nabave te integracija istih u postupke i procedure, networkingom, razvojem softvera i alata i dr.

Cilj:
12.7.
Promicati prakse javne nabave koje su održive i u skladu s nacionalnim politikama i prioritetima.

Indikatori:
12.7.1.
Broj zemalja koje provode politike i akcijske planove održive javne nabave

U navedeno modelu postoji 5 kategorija:

0. Nedovoljno podataka ili nedostatna provedba održive javne nabave (manje od 1 boda)
1. Niska razina provedbe održive javne nabave (1 do 2 boda)
2. Srednje-niska razina provedbe održive javne nabave (2 do 3 boda)
3. Srednje-visoka razina provedbe održive javne nabave (3 do 4 boda)
4. Visoka razina provedbe održive javne nabave (više od 4 boda)

Temeljem zaprimljenih podataka, u 2020. godini Hrvatska je bodovana sa 2.15. bodova čime je smještena u kategoriju 2. Srednje-niska razina provedbe održive nabave. Razlog ovom srednjem rezultatu je nedovoljno podataka za nekoliko dijelova sustava ocjenjivanja.

Više informacija o UN ciljevima održivog razvoja moguće je pronaći na: https://sdgs.un.org/goals