Rezultati

Praćenje provedbe zelene javne nabave provodi se kroz godišnja statistička izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. U tom godišnjem Statističkom izvješću nalazi se poglavlje o zelenoj javnoj nabavi koje sadrži podatke prikupljene kroz nacionalni sustav EOJN.

Prema Statističkom izvješću o javnoj nabavi u RH za 2020. godine, koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ured za trgovinu i politiku javne nabave, javni naručitelji su sklopili 1.448 ugovora u kojima su korišteni kriteriji zelene javne nabave dok su sektorski naručitelji sklopili 204 ugovora. Ukupna vrijednost ovih sklopljenih ugovora je 6.143.794.529 kn bez PDV-a.

U odnosu na 2019. godinu, vidi se određeno smanjenje što u broju ugovora što u vrijednosti sklopljenih ugovora. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini, vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave bilježi smanjenje od 42,5%.