Rezultati

Praćenje provedbe zelene javne nabave provodi se kroz godišnja statistička izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. U tom godišnjem Statističkom izvješću nalazi se poglavlje o zelenoj javnoj nabavi koje sadrži podatke prikupljene kroz nacionalni sustav EOJN

Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu 10% sklopljenih ugovora je deklarirano da su koristili mjerila zelene javne nabave. To je snažni porast u odnosu na 2018. godinu.

Naručitelji su sklopili 1.731 ugovor u kojima su korišteni kriteriji zelene javne nabave u iznosu od 4.248.846.794 kn bez PDV-a. U odnosu na 2018. godinu (541 ugovor) objavljeno je 1.190 ugovora više što je povećanje od 296,96%. Vrijednost ugovora u 2019. u odnosu na vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave u 2018. (1.437.968.211kn) bilježi povećanje od 195,47%!.