Odluka Vlade Republike Hrvatske o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave (svibanj 2021.)

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave NN 49/2021 iz svibnja 2021. godine, ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša je zaduženo da objavi godišnje uštede emisija ugljikova dioksida nastale provedbom ove Odluke na nacionalnoj mrežnoj stranici za zelenu javnu nabavu https://www.zelenanabava.hr/.

Uštede emisija ugljikova dioksida nastale provedbom ove Odluke za 2021. godinu iznosi 1.478,13 t: