Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj

Prema Statističkom izvješću o javnoj nabavi u RH za 2020. godine, koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ured za trgovinu i politiku javne nabave, javni naručitelji su sklopili 1.448 ugovora u kojima su korišteni kriteriji zelene javne nabave dok su sektorski naručitelji sklopili 204 ugovora. Ukupna vrijednost ovih sklopljenih ugovora je 6.143.794.529 kn bez PDV-a.

U odnosu na 2019. godinu, vidi se određeno smanjenje što u broju ugovora što u vrijednosti sklopljenih ugovora. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini, vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave bilježi smanjenje od 42,5%.

U 2020. godini, javni naručitelji su koristili kriterije zelene javne nabave za nabavu robe (informatičke opreme, analizatora ispušnih plinova, CT uređaja, dentalnih lijekova, dentalnog potrošnog materijala, RTG uređaja, dijagnostičkih sredstava, opreme za dječja igrališta, opreme za vrtiće, električne energije, električnih komunalnih vozila, razne tehnološke opreme, istraživačke i razvojne humanoidne hodajuće platforme, guma, lijekova, boja i lakova, mesa i mesnih prerađevina, kruha i krušnih proizvoda, mlijeka i mliječnih prerađevina, voća i povrća, javne rasvjete, hibridnih vozila, vatrogasnih vozila, vozila hitne medicinske pomoći, papirne konfekcije itd.) nabavu radova (energetskoj obnovi škola, dječjih vrtića i zgrada, izgradnji dječjih vrtića, reciklažnih dvorišta, šetnica, staza, sanacije nerazvrstanih cesta, izgradnji šumskih staza, radovi na uređenju parkova i plaža, izgradnji odvodnog oborinskog kolektora, cjevovoda, spojnog vodovoda, izgradnje sustava otpadnih voda, radova na kanalizacijskim sustavima, izgradnji i rekonstrukciji distribucijske elektroenergetske mreže itd.) te usluga (većinom za nabavu usluga čišćenja, izrade projektne dokumentacije, održavanja medicinske opreme, usluga pranje, zaštitarskih usluga).

Broj zelenih ugovora:

Vrijednost zelenih ugovora:

% vrijednosti zelenih ugovora: