Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj

Praćenje provedbe zelene javne nabave provodi se kroz godišnja statistička izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. U tom godišnjem Statističkom izvješću nalazi se poglavlje o zelenoj javnoj nabavi koje sadrži podatke prikupljene kroz nacionalni sustav EOJN.

Prema Statističkom izvješću o javnoj nabavi u RH za 2022. godinu, koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave naručitelji su sklopili 2.772 ugovora u kojima su korišteni kriteriji zelene javne nabave u iznosu od 7.490.192.546 kn bez PDV-a i to javni naručitelji u 2.548 ugovora u iznosu od 6.545.164.191 kn bez PDV-a, dok su sektorski naručitelji objavili 224 ugovora u iznosu od 945.028.355 kn bez PDV-a.

U odnosu na 2021. godinu (2.492 ugovor) objavljeno je 280 ugovora više što je povećanje od 11,24%. Vrijednost ugovora u 2022. (7.490.192.546 kn) u odnosu na vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave u 2021. (5.673.179.818 kn) bilježi povećanje od 32,03%.