Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj

Praćenje provedbe zelene javne nabave provodi se kroz godišnja statistička izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj. U tom godišnjem Statističkom izvješću nalazi se poglavlje o zelenoj javnoj nabavi koje sadrži podatke prikupljene kroz nacionalni sustav EOJN.

Prema Statističkom izvješću o javnoj nabavi u RH za 2021. godinu, koje je izradilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave, javni naručitelji su sklopili 2.266 ugovora u kojima su korišteni kriteriji zelene javne nabave dok su sektorski naručitelji sklopili 226 ugovora. Ukupna vrijednost ovih sklopljenih ugovora je 5.673.179.818 kn bez PDV-a.

U odnosu na 2020. godinu (1.692 ugovor) objavljeno je 800 ugovora više što je povećanje od 47,18%. Vrijednost ugovora u 2021. u odnosu na vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave u 2020. (6.143.794.529 kn) bilježi smanjenje od 7,66%.

Broj zelenih ugovora:

Vrijednost zelenih ugovora:

% vrijednosti zelenih ugovora: