Kalkulatori uštede CO2 i energije

Troškovi korištenja, odnosno troškovi nastali tijekom uporabe i odlaganja, mogu bitiznačajni i predstavljati dodatan trošak koji je potrebno uzeti u obzir prilikom nabave proizvoda.

Kako bi se uzeli u obzir realni troškovi za korisnika određenog proizvoda, usluge ili robeprimjenjuje se procjena izračuna troškova životnog vijeka (engl. Life CycleCost) kojaobuhvaća sve novčane izdatke povezane s korištenjem nekog proizvoda u njegovomživotnom vijeku, počevši od trenutka kupovine.

Najnoviji alati LCC razvijeni od strane Europske komisije dostupni su na poveznici: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

Na hrvatskom jeziku su razvijeni sljedeći alati LCC: