Eko-oznake

Postoje mnoge eko-oznake kojima je cilj pomoći kupcima u identificiranju, odabiru i kupnji održivih proizvoda ili usluga. Eko-oznaka EU Ecolabel je zajednička oznaka Europske unije kojim se označavaju zeleni proizvodi i usluge na europskom tržištu. Kroz ZeJN se žele upravo kupovati proizvodi koji nose oznaku EU Ecolabel ili eko-oznaku istog tipa. Potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel je dokaz da taj proizvod udovoljava mjerilima ZeJN. (primjer nacionalne potvrde je vidljiv desno). Stoga u javnim nabavama proizvoda i usluga koje želimo ozeleniti preporučamo koristiti znak zaštite okoliša EU Ecolabel koji ima razvijena mjerila za 30 skupina proizvoda i usluga te su dostupna na hrvatskom jeziku.

Popis proizvoda koji nose eko-oznaku EU Ecolabel nalazi se u EU katalogu ECAT i u nacionalnom katalogu.

Eko-oznake se mogu koristiti na dva različita načina u kontekstu tehničkih specifikacija:

  • kao pomoć u izradi tehničkih specifikacija i definiranja značajki robe ili usluga koje se kupuju. To znači da se mjerila iz EU Ecolabel prepišu u tehničku specifikaciju a kao dokaz da proizvod udovoljava tim mjerilima koristi se potvrda da proizvod nosi eko-oznaku EU Ecolabel.
  • pri određivanju sukladnosti kao jedan od načina dokazivanja sukladnosti s ovim tehničkim specifikacijama

Pored toga eko-oznake se mogu koristiti kao pomoć u izradi i dostizanju kriterija nagradnih bodova.
Više o tome se može naći u poglavlju 3.5.1. Uvjeti za uporabu znakova za okoliš u Priručniku „Buying Green“ koji detaljno opisuje kako se eko-oznake mogu koristiti u različitim fazama postupka nabave.