Boje, lakovi i oznake na kolniku

Skupinom proizvoda obuhvaćene su dvije različite podskupine proizvoda:

  • boje i lakovi obuhvaća boje i lakove za unutarnju i vanjsku primjenu, lazure i povezane proizvode, kako su definirani u nastavku, koji su namijenjeni za profesionalne korisnike (ali ne za industrijsku upotrebu).
  • oznake na kolniku obuhvaća proizvode kao što su boje ili sustavi strukturne plastike koji se primjenjuju na površine kolnika kako bi se označile vozne trake, ugibališta i signali te kako bi se površinama dala tarna svojstva i noćna retrorefleksija u suhim i vlažnim uvjetima te za vrijeme kiše.