Često postavljena pitanja

Način na koji trošimo resurse uzrokuje štetu u okolišu brzinom koja se ne može održati. Osim nastalih problema zaštite okoliša i zdravlja, taj bi trend mogao ugroziti gospodarski rast zbog smanjenja prirodnih resursa i troškova rješavanja tih problema.

Javni sektor je najveći potrošač u gospodarstvu. Udio ukupne vrijednosti javne nabave u Republici Hrvatskoj u BDP-u za 2016. je iznosio 13,06%. Stoga je nužno utjecati na naše obrasce potrošnje i proizvodnje kako bi se umanjili štetni učinci na okoliš istovremeno održavajući ekonomsku ravnotežu.

Zelena javna nabava je uvedena u sklopu nastojanja poduzimanja konkretnih koraka u tom smjeru.

Ne, mjerila EU za zelenu javnu nabavu nisu obvezna. Mjerila za zelenu javnu nabavu EU su razvijena kao dio dobrovoljnog pristupa zelenoj javnoj nabavi u okviru Priopćenja Europske komisije COM (2008)400 „Javna nabava za bolji okoliš“. Ovo priopćenje je ukazalo na niz mjera koje bi Europska komisija trebala poduzeti kako bi podržala provedbu zelene javne nabave u državama članicama.

Mjerila za zelenu javnu nabavu u Nacionalnom akcijskom planu za zelenu javnu nabavu se temelje na mjerilima EU te je Vlada Republike Hrvatske donošenjem tog plana iskazala svoju predanost provođenju politike zelene javne nabave koju bi trebala pratiti sva tijela javnog sektora.

Svrha mjerila za zelenu javnu nabavu je identificirati glavne utjecaje na okoliš određenog proizvoda i usluga te predložiti jasna i ambiciozna mjerila za rješavanje tih problema u postupku nabave. Zemlje članice EU su pozvane koristiti zajednička mjerila zelene javne nabave u što većoj mjeri.

Najčešća zabluda vezana uz zelenu javnu nabavu je kako su zeleni proizvodi skuplji. Međutim, ovisno o tome kako se troškovi razmatraju to ne mora nužno biti točno. Zeleni proizvodi mogu imati nižu cijenu nabave jer imaju smanjene utjecaje na okoliš (manja potrošnja energije i sirovina i/ili smanjeno nastajanje otpada) i vezano uz to smanjene troškove proizvodnje. Postoji niz primjera koji dokazuju kako su troškovi nabave zelenih proizvoda i onih koji to nisu slični, a u nekim slučajevima i jeftiniji (studija EK “Troškovi i koristi zelene javne nabave u Europi”). Također ukoliko se u obzir uzme i izračun troškova životnoga ciklusa proizvoda zeleni proizvodi mogu u konačnici biti znatno jeftiniji čak i kada je početna nabavna cijena zelenog proizvoda veća.

U kojim fazama postupka nabave se mogu primijeniti mjerila zelene javne nabave?

Prilikom planiranja zelene javne nabave naručitelji trebaju razmotriti sve faze postupka nabave i ispitati gdje je najprikladnije primijeniti okolišne elemente. Oni se mogu primijeniti u sljedećim fazama nabave:

  • priprema nabave
  • predmet nabave i tehničke specifikacije
  • osnove isključenja i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
  • kriterij za odabir ponude
  • odredbe o izvršenju ugovora

Više informacija o fazama postupka nabave unutar kojih se mogu primjeniti mjerila zelene javne nabave dostupni su unutar priručnika Buying Green.