Cestovni promet

Mjerila ZeJN razvijana su za sljedeće skupine vozila:

  • osobna vozila koja su direktno kupljena ili ugovorena putem lizinga ili
  • unajmljivanja (M1)
  • vozila za javni prijevoz (M2 i M3)
  • kamioni za sakupljanje otpada (N2 i N3).