Hrana, ugostiteljske usluge i prodajni automati

Skupina proizvoda hrane, ugostiteljskih usluga i prodajnih automata obuhvaća izravnu nabavu hrane za javna tijela i nabavu ugostiteljskih usluga uz upotrebu internih resursa ili objekata ili potpunom ili djelomičnom eksternalizacijom putem ugovora s poduzećima za pripremu i dostavu hrane. Hrana se može nabavljati izravno od proizvođača, trgovaca na veliko ili uvoznika ili može biti dio usluge koju pružaju poduzeća za pripremu i dostavu hrane s kojima je sklopljen ugovor.