Infrastruktura otpadnih voda

Uporabu mjerila ZeJN trebalo bi smatrati prilikom za tijela za upravljanje otpadnim vodama da izgrade i upravljaju infrastrukturama otpadnih voda na ekološki prihvatljiv način. Primjena i uporaba mjerila ZeJN za infrastrukturu otpadnih voda znatno se razlikuje od drugih kriterija zelene javne nabave. Razlog je taj što se ta mjerila ZeJN nabave odnose na sljedeće:

  • velike i često složene projekte infrastrukture
  • područje s različitim razinama pravnih zahtjeva (EU-a i nacionalnih) za otpadne vode ovisno o lokaciji projekata i ekološkoj osjetljivosti prihvatnih vodnih tijela
  • projekte koji sami po sebi imaju pozitivan utjecaj na okoliš pri pročišćavanju otpadnih voda. Ispuštanjem preostalog sadržaja tvari najviše se pridonosi sveukupnom mogućem utjecaju na okoliš postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda