Medicinska električna i elektronička oprema (medicinski EEO)

Mjerila su osmišljena radi promicanja nabave medicinske električne i elektroničke opreme sa smanjenim utjecajima na okoliš uz stalno davanje prednosti sigurnosti i dobrobiti pacijenata te medicinskog osoblja, tehničara i osoblja koje radi na održavanju.