Oprema za fotokopiranje, potrošni materijal i usluge ispisa

Mjerila uključuju osnovna i sveobuhvatna mjerila koja su provjerljiva i obuhvaćaju cijeli životni ciklus (dizajn, uporabu i kraj vijeka trajanja). Mjerila obuhvaćaju opremu za fotokopiranje za uredsku ili kućnu upotrebu, potrošni materijal (uložak za tinta/toner, spremnici i dr.) i usluge ispisa.