Projektiranje i izgradnja poslovnih zgrada i upravljanje njima

Ovaj se skup mjerila za zelenu javnu nabavu odnosi na postupak nabave za poslovne zgrade, uključujući njihovo projektiranje, pripremu gradilišta, izgradnju, održavanje i tekuće upravljanje.