Projektiranje, izgradnja i održavanje cesta

Ovaj se skup mjerila za zelenu javnu nabavu odnosi na postupak nabave za:

  • projektiranje cesta
  • izgradnju cesta
  • održavanje cesta