Računala, monitori, tableti i pametni telefoni

Mjerila ZeJN za računala, monitore, tablete i pametne telefone su trenutno dostupna na engleskom jeziku, a uskoro će uslijediti i prijevod na hrvatski jezik.