Deset koraka prema zelenijoj javnoj nabavi

Svjetski ekonomski forum u suradnji sa Boston Consulting Group objavio je izvještaj o zelenoj javnoj nabavi koji analizira prednosti i izazove zelene javne nabave i pruža specifične smjernice o tome kako službenici za nabavu mogu osigurati da njihove aktivnosti nabave doprinose postizanju cilja od nula stakleničkih plinova.

Izvještaj donosi podatak kako se čak 15% učešća u udjelu zagađenja može pripisati javnoj nabavi u proizvodnji ukupnih stakleničkih plinova na svjetskoj razini pri čemu je čak 70% zagađenja povezano sa javnom nabavom, koja proizlazi iz industrija koje se naslanjaju i ovisne su o javnoj nabavi, kao naprimjer obrana, sigurnost, zbrinjavanje otpada, građevina.

Izvještaj nudi kao rješenje okvir zelene javne nabave kroz 10 ključnih koraka koje se temelje na osnovnim trenutnim podacima o emisijama kao i na budućim ciljevima, optimizaciji nabave klimatski prihvatljive robe i usluga, radu s dobavljačima, angažman industrijskih ekosustava za promicanje dekarbonizacije i omogućavanju organizacija koje se bave nabavom da se postave svoje klimatske ciljeve.

Okvir zelene javne nabave počiva na sljedećim koracima:

  1.  Korak u okviru zelene nabave je sakupljanje podataka, kroz koje se identificiraju veliki zagađivači, kako bi se postigla transparentnost u standardima i ciljevima, svakog pojedinog subjekta. Kroz baze dodatnih podataka postiže se korištenje industrijskih usporednih baza, a sa ciljem kalkulacije utjecaja na okoliš svakog pojedinog proizvoda tijekom njegova životnog ciklusa.
  2. Korak je utvrđivanje prioritetnih napora, pri kojoj vlade trebaju procijeniti proizvođače na ekonomskoj bazi i na bazi određivanja njihovih specifičnih ciljeva te se usuglasiti oko standardnih mjerila i alata procijene.
  3. Korak je optimizacija proizvoda, pri čemu je redukcija stakleničkih plinova krajnji cilj. Ovdje je potrebno utvrditi koji proizvodi i koji aspekti proizvodnog lanca mogu biti optimizirani.
  4. Korak je razvoj putokaza, koji identificiraju poluge potrebne za potencijalno smanjenje emisije stakleničkih plinova, pri čemu se balansiraju aktivnosti suprotstavljenih interesnih strana.
  5. Korak odnosi se na neophodnu definiciju standarada, koji moraju biti jasni i održivi, sa jasno određenim konzekvencama za proizvođače koji propuste ispuniti svoje obveze
  6. Korak je utvrđivanje prioritetnosti proizvođača; koji trebaju biti procijenjeni na bazi napretka u postavljanju i ostvarivanju njihovih ciljeva u smanjenju emisije stakleničkih plinova
  7. Korak je rad sa Industrijskim udruženjima /koalicijama/pri kojem je promicanje postulata de karbonizacije te certificiranje kompanija i proizvoda najviši su prioritet.
  8. Korak je Udruženje grupa kupaca, koje mogu pomoći kreiranju tržišta za proizvode sa niskim udjelom ugljika
  9. Korak je Dodatno usklađenje organizacija tj. njihova rada, pri čemu je modelima upravljanja, individualnoj odgovornost i komunikacijskim procesima potrebno dodatno usklađivanje kroz svaki aspekt napretka ka zelenijoj javnoj nabavi
  10. Korak je Usklađenje agencija što se odnosi na usklađivanje rada lokalnih i nacionalnih agencija za nabavu, kroz provođenje jedinstvenih politika, razumijevanje održivih standarda, priručnika i ciljeva.

Cjelovitom izvještaju moguće je pristupiti ovdje.

PODIJELI: