Direktiva o energetskoj učinkovitosti

Direktiva o energetskoj učinkovitosti donesena je 2012. no ažurirana je 2023. godine te utvrđuje pravila i obaveze u postizanju ciljeva EU-a u pogledu energetske učinkovitosti.

Revidiranom Direktivom o energetskoj učinkovitosti, koja je formalno dogovorena 25. srpnja 2023., znatno se povećavaju ambicije EU-a u pogledu energetske učinkovitosti.

U odnosu na javnu nabavu, države članice trebale bi promicati, energetski učinkovite načine mobilnosti, kao što su željeznica, vožnja biciklom, pješačenje ili zajednička mobilnost, obnovom i dekarbonizacijom voznih parkova, poticanjem promjene načina prijevoza i uključivanjem tih načina prijevoza u planiranje gradske mobilnosti.

Prilikom kupnje određenih proizvoda i usluga te kupnje i zakupa zgrada, javni naručitelji i naručitelji koji sklapaju ugovore o javnoj nabavi radova, robe ili usluga trebali bi predvoditi svojim primjerom i donositi energetski učinkovite odluke o kupnji i primjenjivati načelo „energetska učinkovitost na prvom mjestu” dok bi javni subjekti koji ulažu javna sredstva putem nabave trebali u dodjeli ugovora i koncesija odabrati proizvode, zgrade, radove i usluge najviše energetske učinkovitosti.

U RH imamo Zakon o energetskoj učinkovitosti  i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti koji u odnosu na Zelenu JN npr. propisuje da kod nabave proizvoda povezanih s energijom, javni naručitelj je dužan koristiti kriterije za odabir ponude i tehničke specifikacije vezane uz povećanje energetske učinkovitosti.

PODIJELI: