Dostupni su materijali s održanog webinara – mjerila za računala i tablete

Služba za pomoć Europske Komisije održala je 24. studenoga 2021. webinar o zelenim mjerilima za Računala, monitore, tablete i pametne telefone (ažurirano u ožujku 2021.) gdje je prezentirana njihova praktična primjena.

Kriteriji su osmišljeni na način da obuhvaćaju najvažnije utjecaje na okoliš tijekom životnog ciklusa ovih proizvoda – produženje životnog vijeka proizvoda, potrošnju energije, opasne tvari, upravljanje životnim vijekom.

Prezentacije i snimku webinara možete preuzeti na linku https://ec.europa.eu/environment/gpp/webinars_en.htm

PODIJELI: