Eko-oznake u javnoj nabavi

Eko-oznake EU namijenjene su označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog vijeka, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. Ove oznake daju potvrdu tvrtkama te informaciju potrošačima koji proizvodi i usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša. Dodjeljuju se proizvodima i uslugama za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu EU (osim za medicinske proizvode ili opremu te za hranu i piće). Mjerila zelene javne nabave EU u praksi odgovaraju mjerilima propisanim za EU Ecolabel. Na znakove zaštite okoliša treće strane može se upućivati u specifikacijama, kriterijima dodjele te u uvjetima ugovora. Postoji nacionalni registar proizvoda i usluga sa oznakom EU Ecolabel, kao i EU registar EU Ecolabel.

Postoje tri tipa eko-oznaka:

Oznake tipa I: Ovaj tip eko-oznaka je najcjenjeniji (oznake su uključene u Svjetsku mrežu eko-oznaka – Global Ecolabelling Network – GEN). Obuhvaća proizvode i usluge na temelju ispunjavanja skupa mjerila, i to na način da je proizvod ekološki gledano prihvatljiviji od proizvoda iste kategorije koji nema takvu oznaku. Mjerila se temelje na analizi utjecaja proizvoda na okoliš tijekom životnog vijeka te je u njihovu izradu uključena javnost i udruge. Oznake ovog tipa imaju i neovisan sustav verifikacije i validacije od treće strane.

Oznake tipa II: Kod eko-oznaka ovog tipa radi se o tzv. samodeklaracijama, obzirom da se radi o informativnim deklaracijama koje daju sami proizvođači, tvrtke, uvoznici, distributeri. Te informacije nisu nužno neovisno verificirane, a u postupak izrade mjerila nije uključena javnost ili strukovne udruge.

Oznake tipa III: Ne opisuju proizvod, već informiraju potrošača o utjecaju na okoliš. Proizvod se boduje prema učincima na okoliš koji su određeni korištenjem metode životnog utjecaja na okoliš (life-cycle analysis – LCA). Ocjenu daje certificirano tijelo na temelju niza pokazatelja: potrošnja energije, emisije u zrak, emisije u vodu i dr. Oznaka daje kupcu priliku da usporedi rezultate za različite proizvode i kupi onaj najbolji. Naravno, najbolji rezultat ne jamči zadovoljenje zelenih mjerila.

PODIJELI: