Europski zeleni plan – EU Green Deal

Europski zeleni plan – EU Green Deal je odgovor na klimatske promjene. To je nova strategija rasta kojoj je cilj transformirati EU u pravedno i uspješno društvo sa suvremenom, efikasnom i konkurentnom ekonomijom s nultom neto emisijom stakleničkih plinova do 2050. godine kroz ulaganja u istraživanja i inovacije te očuvanje okoliša. Za postizanje te klimatske neutralnosti do 2050. potrebna je transformacija europskog društva i gospodarstva, koja mora biti troškovno učinkovita, pravedna i socijalno uravnotežena.

Europski Zeleni plan planira mobilizirati EU izvore financiranja i stvoriti okvir koji olakšava i potiče javna i privatna ulaganja potrebna za prijelaz na klimatski neutralno, zeleno, konkurentno i uključivo gospodarstvo. Sukladno navedenom, europski zeleni plan predviđa značajna sredstva, značajne i velike investicije, zamjenu postojeće zastarjele infrastrukture… pri čemu sve može i treba biti predmetom razmatranja mogućnosti provedbe zelene javne nabave.

Kako bi se u kontekstu provedbe politika EU bolje razumjela važnost i uloga javne nabave treba reći da više od 250 000 javnih tijela u Uniji godišnje potroši oko 14 % BDP-a, što je gotovo 2 000 milijardi EUR, na kupovinu usluga, radova i robe.

Još od reformi politike javne nabave iz 2014., uloga javne nabave je priznata i istaknuta kao moćno sredstvo programa i politika konkurentnosti i održivog rasta te ista nije više samo sredstvo zaštite zajedničkog tržišta već postaje odnosno potvrđuje se i kao alat u ostvarivanju i provedbi zajedničkih politika EU. I sam EU zeleni plan naglašava da pametna uporaba javne nabave može biti strateški alat za postizanje ciljeva EU-a u pogledu pametnog, održivog i uključivog rasta, te alat kojim bi se nedvojbeno ubrzao prijelaz na održivije lance opskrbe i poslovne modele.

Imajući u vidu da politike i strategije, kako nacionalne tako i EU, uglavnom pripremaju i provode javna tijela, važnost javne nabave kao instrumenta provedbe zacrtanih politika i strategija, pa tako i EU zelenog plana je još dodatno naglašena. Aktualnim zakonodavstvom Unije više se nego ikad prije omogućava korištenje javnom nabavom kao strateškim instrumentom za promicanje ciljeva politika EU.

Može se zaključiti da će sa jedne strane provedba politika tj. strategije rasta EU zelenog plana imati značajan utjecaj na tržište i propise vezano uz javnu nabavu i to prije svega uvođenjem obveznih kriterija/zahtjeva u okviru zelene javne nabave, kao i sve veća primjena instrumenta „održivog nadzora nabave“, a s druge strane javna nabava će značajno pridonijeti postizanju zelenih (i drugih) ciljeva strategije europskog zelenog plana.

U ovom momentu, javna nabava ključnija je nego ikad jer će se većina najavljene potrošnje za oporavak od COVID-19 i u kontekstu europskog zelenog plana kanalizirati kroz postupke javne nabave.

S obzirom na potencijal održive javne nabave u kombinaciji s ogromnim količinama javnog novca spremnog za raspoređivanje, javna tijela, uključujući institucije EU-a, trebala bi dati primjer i osigurati da njihova nabava bude zelena odnosno da doprinosi ostvarenju ciljeva europskog zelenog plana.

Jačanje održivosti javne nabave u Europi pomoći će u rješavanju mnogih problema odjednom: veća će se pažnja posvetiti okolišu i klimatskim promjenama i potaknut će rast održivih poduzeća. Zelena javna nabava, odnosno održiva javna nabava bi trebala biti presudni dio svake zelene ekonomije, tj. nacionalnih zelenih planova.

PODIJELI: