Javna nabava strojeva za recikliranje betona BETON HRVACE

Zelena javna nabava strojeva za recikliranje betona – primjeri dobre prakse

Građevinski sektor uvelike ovisi o resursima, posebno betonu. Ekstrakcija primarnih resursa koji se koriste u proizvodnji betona, poput otvorenog rudarstva za pijesak i šljunak, može dovesti do ekoloških šteta, uključujući gubitak tla, gubitak staništa te onečišćenje vode, zraka i buke. Osim toga, energija korištena za transport agregata i njihovu obradu u beton može doprinijeti emisijama stakleničkih plinova i zagađenju zraka.

Međutim, moguće je smanjiti ekološki utjecaj betona zamjenom nekih od ovih primarnih materijala recikliranim materijalima, bez utjecaja na performanse krajnjeg proizvoda.
Tvrtka BETON-HRVACE posluje od 2009. godine te se usredotočila na proizvodnju visokokvalitetnog betona i AB konstrukcija kao i na proizvodnju raznolikih betonskih blokova. Kroz projekte financirane europskim sredstvima već su izgradili halu za proizvodnju betonskih elemenata te nabavili opremu, mikser i beton pumpe. Trenutno provode projekt „BETON GO“ ukupne vrijednosti veće od 1,6 milijuna eura s ciljem digitalne tranzicije poduzeća ulaganjem u proces proizvodnje betonskih proizvoda iz recikliranog materijala sa sustavima koji koriste automatizaciju.
Razgovarali smo s gospođom Goranom Koprčina, članicom Uprave tvrtke BETON-HRVACE koja se na vrijeme prilagodila tržištu te upoznala s konceptom zelene javne nabave i održivosti u poslovanju.

1. Možete li nam ukratko opisati projekt „BETON GO“ financiran iz programa „REACT-EU“?

Tvrtka Beton – Hrvace d.o.o. je u studenom 2021. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 3.179.744,85 HRK (422.024,67 EUR) za projekt „BETON GO“ u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „povećanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“. Poziv je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europskog područja „REACT-EU“.

Glavni cilj projekta je poboljšati konkurentnost poduzeća BETON-HRVACE na domaćem i inozemnom tržištu kroz uvođenje digitalnih i zelenih rješenja kojima će se osigurati kružna ekonomija i omogućiti digitalna tranzicija poduzeća te pripremiti zelena i digitalna gospodarska prilagodba prijavitelja. Projektom će se stvoriti uvjeti za bržu i bolju prilagodbu tvrtke BETON-HRVACE suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima.

2. Koje su potencijalne financijske uštede ili operativne prednosti koje bi tvrtka mogla ostvariti korištenjem ovih strojeva za recikliranje betona?

Recikliranje betona predstavlja održivu praksu koja smanjuje ekološki utjecaj građevinskog sektora i pridonosi očuvanju okoliša za buduće generacije. Recikliranje betona igra važnu ulogu u građevinskom sektoru iz nekoliko razloga:

  • Održivo korištenje resursa: Recikliranje betona omogućuje ponovnu upotrebu materijala koji bi inače završili kao otpad na odlagalištima. Time se smanjuje potreba za ekstrakcijom novih sirovina i štedi prirodne resurse.
  • Smanjenje ekološkog utjecaja: Korištenje recikliranog betona smanjuje negativne utjecaje na okoliš povezane s ekstrakcijom novih sirovina i smanjuje količinu otpada koji se odlaže na deponije.
  • Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Proces recikliranja betona obično zahtijeva manje energije i manje emisija stakleničkih plinova u usporedbi s proizvodnjom novog betona.Ekonomski benefiti: Recikliranje betona može smanjiti troškove materijala i smanjiti troškove zbrinjavanja otpada, što može biti ekonomski korisno za građevinske projekte.

Općenito smo stava da poduzeća koja prepoznaju važnost koncepta održivosti imaju priliku ostvariti konkurentske prednosti, privući nove partnere i dugoročno prosperirati u poslovnom okruženju koje sve više cijeni održivost.

3. Kako će implementacija ovih strojeva utjecati na ukupnu održivost i ekološki otisak tvrtke?

Kroz projekt je predviđena javna nabava opreme odnosno radnih strojeva čime je zaokružen cjelokupni proces potpuno automatizirane proizvodnje recikliranog betona.
Kroz projekt je predviđena nabava krana za prenošenje velikih blokova tereta na liniju za proizvodnju betona, stroja za odlamanje betona, separatora za otpadni beton, stroja za navažanje sirovine na liniju za proizvodnju betonskih proizvoda iz recikliranog materijala, stroja za otpremu gotovog proizvoda iz recikliranog materijala te modela (kalupa) za formiranje različitih dimenzija betonskih blokova iz recikliranog materijala koji će se koristiti na liniji.

Separator za otpadni beton će omogućiti uporabu iskorištenog „škartnog“ betona. Naime, često na gradilištima, radi greške, ostaje sirovi beton koji se pritom mora odlagati. Navedenim separatorom će se iskoristiti sirovina otpadnog betona. Postrojenje će služiti za reciklažu sirovog betona. Separator će razdvajati beton na pijesak, vodu i cement. Rezultat separiranja je ispran pijesak i zacementirana (industrijska) voda sa stopom povrata u proizvodnju: pijesak 100% i voda zasićena cementom 25%.

Sumarno, predmetnim projektom nabavlja se tehnološki zelenija oprema kojom će se omogućiti reciklaža sirovine te se implementiraju softverska rješenja kojima će se osigurati digitalna tranzicija poduzeća.

PODIJELI: