Nabava održivih računala, pisača i povezanih usluga – Regija Toskana

Toskana sa svojih 3,69 milijuna stanovnika deveta je najnaseljenija regija u Italiji i glavno je tijelo za nabavu u regiji. ARPAT, Regionalna agencija za zaštitu okoliša Toskane, članica je talijanske nacionalne mreže za zaštitu okoliša (SNPA). Agencija je odgovorna za zaštitu okoliša u regiji te sudjeluje u nacionalnom odboru za talijanski Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (NAP GPP).

U studenom 2019. godine, regija Toskana zatražila je podršku od ARPAT-a za uključivanje ekoloških kriterija u nadolazeći natječaj za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju (ICT). Nabava je obuhvaćala opskrbu računalima, pisačima i povezanim uslugama za integrirano upravljanje radnim stanicama u uredima regije Toskane te u uredima lokalnih vlasti u regiji. Ova praksa održive javne nabave rezultat je plodonosne suradnje između ARPAT-a i regije Toskane.

Nabava je bila podijeljena u tri grupe:

 • Grupa 1 i 2 su bile za nabavu osobnih računala, pisača i dodatnih uređaja, sa smanjenim utjecajem na okoliš i društvo duž opskrbnog lanca odnosno za Regiju Toskana i njezine agencije (grupa 1), te za tijela toskanskih zdravstvenih službi i lokalne vlasti u regiji (grupa 2).
 • Grupa 3 odnosila se je na nabavu profesionalnog tehničkog softvera i prateće usluge održavanja (jednogodišnje održavanje za softverske licence koje već posjeduje naručitelj i nove softverske licence).

Tehničke specifikacije:

Tehničke specifikacije su, između ostalog uključivale odredbe poput:

 • Minimalna energetska učinkovitost računala i prijenosnih računala: izračunata tipična potrošnja energije (ETEC) za svako računalo i prijenosno računalo mora biti manja ili jednaka maksimalnoj vrijednosti (ETEC_MAX) zahtjeva programa Energy Star® (verzija 7.1) za računala (EU).
 • Minimalna energetska učinkovitost monitora: izračunata tipična potrošnja energije (ETEC) za svaki monitor mora biti manja ili jednaka maksimalnoj vrijednosti (ETEC_MAX) zahtjeva programa Energy Star® (verzija 7.1) za zaslone.
 • Produljenje životnog vijeka:
  • 5 godina jamstva od proizvođača;
  • Funkcionalnost za sigurno brisanje podataka;
  • Izdržljivost punjive baterije (za mobilnu opremu): trajanje baterije dulje od 300 ciklusa sa stanjem ispravnosti ≥ 60%;
  • Informacije o stanju baterije i softver za zaštitu baterije
  • Standardizirani priključak
 • Mogućnost recikliranja: obvezno označavanje plastičnih kućišta, kućišta i okvira

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude:

Ponude su ocjenjivane korištenjem bodovnog sustava. Za grupe 1 i 2 ponude su dodijeljene na temelju najboljeg omjera cijene i kvalitete (u kategoriji kvalitete ponude moglo se je dobiti maksimalno 70 bodova, dok je ponder za cijenu bio maksimalno 30 bodova), dok su ponude grupe 3 ocjenjivane na temelju najniže cijene.

Zeleni kriteriji

 • Potrošnja energije računala i monitora 27’’: dodijeljen je najviše 1 bod ako je energetska učinkovitost veća od minimalne navedene u tehničkim specifikacijama, kako slijedi:
  » preko 80% niže: 1 bod
  » 60-79% niže: 0,8 bodova
  » 40-59% niže: 0,6 bodova » 20-39% niže: 0,4 boda
  » 10-19% niže: 0,2 boda
 • Produljenje vijeka trajanja baterije prijenosnog računala: 1 dodatni bod dodijeljen je ako je izdržljivost baterije bila veća od 500 ciklusa (s ≥80% zadržavanja kapaciteta početnog nazivnog kapaciteta), proporcionalno osiguranom dodatnom broju ciklusa.
  Klauzule o izvršenju ugovora:
  Kriteriji društvene odgovornosti
 • Minerali iz područja pogođenih sukobima ili područja visokog rizika (CAHRA): računala, prijenosna računala i monitore morali su proizvoditi vlasnici marki koji imaju strogu i javnu politiku o opskrbnom lancu minerala iz CAHRA (kositar, tantal, volfram i zlato). ). To je potvrđeno provjerom sudjelovanja/pridržavanja vlasnika marke relevantnim inicijativama: a) Europsko partnerstvo odgovornih minerala (EPRM); b) Inicijativa za odgovorne minerale (RMI) ili, kao alternativa, demonstracija usklađenosti s TCO Certified Generation 82.
 • Transparentnost opskrbnog lanca: za svaki komad opreme uspješni ponuditelj je morao navesti glavnog finalnog sastavljača (naziv tvrtke i adrese proizvodnih lokacija) i ažurirati te informacije tijekom ugovornog razdoblja.
 • Kodeks ponašanja dobavljača: “Kodeks ponašanja” vlasnika zaštitnog znaka u skladu je sa sljedećim: » osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada (br. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 i 182); » Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, članak 32.; » svi primjenjivi lokalni i nacionalni zakoni o zdravlju, sigurnosti i radu koji su na snazi u zemlji u kojoj je oprema proizvedena.

Zaključno:

Uska suradnja između naručitelja i ARPAT-a bila je ključ uspjeha u ovoj nabavi. Potrebno je bilo kombinirati društvene, ekološke i tehnološke stručnosti s vještinama nabave. Naručitelj je prilagodio kriterije zelene javne nabave kako bi potaknuo sudjelovanje tvrtki u procesu i nije uključio neke EU kriterije za zelenu javnu nabavu u dokumentaciju natječaja. S obzirom da su konačni EU kriteriji za zelenu javnu nabavu objavljeni kasnije, možemo primijetiti da su pratili razvoj tržišta.

PODIJELI: