Najava webinara – mjerila za računala i tablete

Služba za pomoć Europske Komisije 24. studenoga 2021. će biti domaćin webinara o zelenim mjerilima za Računala, monitore, tablete i pametne telefone (ažurirano u ožujku 2021.) te će prezentirati njihovu praktičnu primjenu. Kriteriji su osmišljeni na način da obuhvaćaju najvažnije utjecaje na okoliš tijekom životnog ciklusa ovih proizvoda – produženje životnog vijeka proizvoda, potrošnju energije, opasne tvari, upravljanje životnim vijekom. Registrirajte se ovdje.

PODIJELI: