Novi Priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2. izdanje)

Europska Komisija je u svojem mjesečnom biltenu o zelenoj javnoj nabavi (GPP News Alert, broj izdanja 105, lipanj 2021.) osvrnula se je na novi Priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi a koji u svom drugom izdanju obuhvaća sve promjene iz Direktiva o javnoj nabavi (2014) te uključuje prijedloge o tome kako koristiti javnu nabavu za postizanje društvenih (socijalnih) ciljeva. U hrvatskom izdanju nosi naslov: “Kupujmo na društveno osviješten način – priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2. izdanje)”.

Svrha je ovog dokumenta informirati javne naručitelje o potencijalnim prednostima društveno odgovorne javne nabave (engl. socially responsible public procurement, SRPP) i na primjerima iz prakse objasniti mogućnosti koje nudi pravni okvir EU-a. Tako je u priručniku navedena definicija društveno odgovorne javne nabave (SRPP) koja je usmjerena na sagledavanje učinka koje nabava roba, usluga i radova imaju na društvo. Ističe se kako javni naručitelji ne bi trebali biti samo zainteresirani za kupnju po najnižoj cijeni ili najboljoj vrijednosti za novac, nego bi trebali nastojati osigurati i da se javnom nabavom ostvare socijalne koristi te da se spriječe ili ublaže nepovoljni socijalni učinci tijekom izvršenja ugovora.

Priručnik obuhvaća cjelokupan postupak javne nabave od organizacijske strategije za društveno osviještenu kupnju, na način da se SRPP integrira u postupke i politike javne nabave. Dalje se govori o utvrđivanju potreba i planiranju postupka javne nabave tako da se preporučuje koju vrstu ugovora odabrati, koji postupak nabave te se definiraju i osporavaju specifikacije. Kod postupka javne nabave govori se o kriterijima za odabir i isključenju te kriterijima za dodjelu kroz SRPP, a završno je riječ o provedbi obveza u pogledu SRPP-a u praksi, uvjetima izvršenja ugovora te praćenju usklađenosti.

SRPP može biti moćan alat za promicanje održivog razvoja, ali i za postizanje socijalnih ciljeva. Socijalna pitanja mogu se kombinirati sa zelenim i kružnim kriterijima i javnom nabavom inovativnih rješenja za sveobuhvatniji pristup održivosti u području javne nabave.

Na kraju većine odjeljaka u poglavljima od 2. do 5. nalazi se popis primjera dobre prakse. U njima se sažeto i konkretno iznose ključne točke svakog odjeljka i ono što javni naručitelji mogu učiniti u praksi ako žele društveno odgovorno pristupiti postupku javne nabave.

Priručniku se može pristupiti putem biltena zelene javne nabave na poveznici: https://ec.europa.eu/environment/gpp/alert_en.htm ili na direktnoj poveznici: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45767.

PODIJELI: