ODRŽIVI OBROCI U ŠKOLAMA – primjer Istočni Ayrshire, Škotska

Istočni Ayrshire jedna je od 32 pokrajine u Škotskoj. Prema popisu stanovništva 2021. broji 121 840 stanovnika. Vijeće Istočnog Ayrshirea odgovorno je za 44 osnovne i 9 srednjih škola odnosno 1,3 milijuna školskih obroka godišnje.

Vijeće pokrajine Istočni Ayrshire jedno je od prvih Vijeća u Ujedinjenom Kraljevstvu (dalje u tekstu: UK) koje je izmijenilo postojeću praksu javne nabave te ju prilagodilo Smjernicama za održivu hranu britanske Udruge za tlo (Soil Association). Dokument je usmjeren na smanjenje konzumacije prerađene hrane, organsku poljoprivredu, korištenje svježih sastojaka, implementaciju nutritivnih standarda te kreiranje edukativnih programa vezanih uz zdravu prehranu za školsku djecu.

Javna nabava

Postupak javne nabave proveden je kao ograničeni postupak, a predmet nabave podijeljen je na devet grupa:

 1. Meso
 2. Perad
 3. Riba
 4. Voće
 5. Povrće
 6. Mlijeko
 7. Jaja
 8. Sir
 9. Sušeni/Flaširani proizvodi

Predmet ugovora: Opskrba i dostava svježe/organske hrane

Tehničke specifikacije:

Od ponuditelja se traži da dostave izjave o metodama u kojima se detaljno opisuje njihov pristup svim aspektima opskrbe, uključujući

 • Certifikat o organskoj proizvodnji
 • Usklađenost sa standardima dobrobiti životinja (gdje je relevantno)
 • HACCP standard[1] ili jednakovrijedno
 • Organizacija proizvodnje i transporta

Kriteriji dodjele:

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu:

 • Neto cijena – 50 %
 • Mogućnost isporuke do roka – 15%
 • Kvaliteta i asortiman namirnica – 15%
 • Organizacija i oprema za rukovanje hranom – 10%
 • Korištenje resursa – 10%

Evaluacija kriterija „Korištenje resursa“ razmatrala je prijedloge ponuditelja za smanjenje utjecaja na okoliš; doprinos održivom razvoju i bioraznolikosti; odgovornije korištenje ambalaže (minimiziranje pakiranja); smanjenje otpada; recikliranje i kompostiranje; i viši od minimalne standarde dobrobiti životinja.

Rezultati:

Broj ponuda za grupu proizvoda varirao je između jedne i četiri ponude. Iako je broj ponuditelja u pojedinim grupama bio mali, evidentno je porastao standard i razina predanosti višim etičkim i ekološkim te standardima kvalitete ponuđenog.

Ukupna vrijednost nabave bila je oko 480.000,00 EUR godišnje. Povećani troškovi uspoređeni su s alternativnim ponudama koje nisu zadovoljavale etičke i okolišne zahtjeve te su se povećani troškovi anulirali izmjenom jelovnika i smanjenjem otpada. Uzimanjem u obzir šire perspektive te analizom povrata investicije u vidu društvene koristi procijenjeno je da se svaki potrošeni euro vratio kao šest eura kroz smanjenje nezaposlenosti te razne okolišne, zdravstvene i društvene benefite. Do 2011. godine, više od 90% hrane korištene za školske obroke bila je svježa i neprerađena hrana, a čak 30% iz organske proizvodnje. Najmanje 70% hrane bilo je iz lokalne proizvodnje, iako to nije bio uvjet u postupku javne nabave. Također, suprotno nacionalnim trendovima, od uvođenja Strategije, broj školskih obroka se u školama Istočnog Ayrshirea povećao.

Utjecaj na okoliš

Proizvodnja hrane ima ogroman utjecaj u smislu emisije stakleničkih plinova, onečišćenja tla i vode, iscrpljivanja prirodnih resursa i biološke raznolikosti. Industrijska poljoprivreda koja koristi pesticide i posebice proizvodnja mesa ispuštaju velike količine CO2 u atmosferu te uništavaju ozonski omotač. Prelazak na organsku poljoprivredu, konzumacija manje prerađene hrane i smanjenje bacanja hrane mogu pomoći u smanjenju emisije CO2.

Opisani pristup pokrajine Istočni Ayrshire uključio je sve navedene elemente, a prehrambeni artikli koji se koriste također imaju kraću udaljenost za putovanje. Nezavisno istraživanje koje je provela Škotska agencija za zaštitu okoliša pokazala je da smanjenje emisije CO2 povezano s promjenom u nabavi hrane samo za jednu školu iznosi 37,7 tona godišnje.

Naučene lekcije

Obzirom da su sklopljeni ugovori s malim, lokalnim proizvođačima takav izravan odnos omogućio je bolju suradnju, a manji broj namirnica od jednog dobavljača osigurao je kvalitetu, dosljednost i pouzdanost te obostranu korist i zadovoljstvo.

U budućnosti će kriteriji natječaja i aspekti evaluacije biti prilagođeni te jasnije identificirati zahtjeve i smjernice koje pruža standard „Hrana za život“ britanske Udruge za tlo. Također će imati za cilj uspostaviti daljnju predanost razmatranju poboljšanja i identificiranju koristi kroz sve aspekte procesa „Od farme do stola“ s naglaskom na podržavanju obrazovnih, zdravstvenih i društvenih rezultata.

[1] HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je pristup koji se koristi za upravljanje sigurnošću hrane. To je sistematski pristup identifikaciji, procjeni i kontroliranju opasnosti vezanih uz hranu tijekom svih faza proizvodnje, prerade, distribucije i konzumacije.

PODIJELI: