Potencijalne koristi provedbe zelene i održive javne nabave

Javne institucije diljem Europske unije glavni su potrošači, pri čemu ugovoreni iznosi u postupcima javne nabave pokrivaju oko 16% europskog BDP-a. Navedeno predstavlja veliku kupovnu moć i može dati važan doprinos održivoj potrošnji i proizvodnji, stoga odabir ekološki prihvatljivih dobara, usluga i radova čini svakodnevnu praksu u provedbi zelene javne nabave.

Spomenutim načinom promišljanja i djelovanja, moguće je potaknuti stvaranje kritične mase potražnje za održivijim dobrima i uslugama, a koje bi inače teško našle svoj put do tržišta. Upravo iz tog razloga, provedba postupaka zelene javne nabave stvara poticaj za eko-inovaciju i kružno gospodarstvo.

Uz provedbe postupaka zelene javne nabave, i inicijative za održivu nabavu, imaju ključnu ulogu u naporima EU-a da postane gospodarstvo s učinkovitijim resursima.

Gledajući širu sliku, javna nabava može značajno doprinijeti te upravo zbog spomenute kupovne moći imati ključnu ulogu u smanjenju ekoloških problema kroz različite mjere, kao što su primjerice:

  • povećanje energetske učinkovitosti i korištenja resursa jer odabirom proizvoda koji su učinkovitiji i primjenom ekološki prihvatljivijih materijala je moguće značajno doprinijeti;
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova čemu možemo doprinijeti kupnjom proizvoda i usluga s nižim otiskom CO2 tijekom njihovog životnog ciklusa;
  • smanjenje onečišćenja zraka, vode i tla primjerice uvođenjem veće kontrole korištenja kemikalija i ograničavanjem upotrebe opasnih tvari;
  • određivanjem procesa ili pakiranja koji stvaraju manje otpada ili poticanjem ponovne upotrebe i recikliranja materijala što značajno doprinosi smanjenju količine otpada;
  • kupnjom organski proizvedene hrane čime se potiče održiva poljoprivreda i sl.

Koristi povezane s provedbom zelene javne nabave nisu ograničene samo utjecajem na okoliš, već mogu uključivati i društvene, gospodarske ili političke koristi. Pri tome mogući utjecaj nije nimalo zanemariv. Tako primjerice bi se emisije CO2 smanjile bi se za 15 milijuna tona godišnje kada bi cijela Europska unije usvojila iste ekološke kriterije za nabavu rasvjete i uredske opreme i ugledala se na grad Turku u Finskoj koji je upravo takvim kriterijima u postupcima nabave smanjio potrošnju električne energije za 50%.

Primjećujemo kako tijekom posljednjih nekoliko godina postoji sve veća politička predanost promicanju zelene javne nabave na međunarodnoj razini. Jedna od inicijativa međunarodne suradnje koju podupire Europska unije je projekt održive javne nabave i ekološkog označavanja (SPPEL), koji provodi „UN Environment“. Projekt su objedinjene mjere ekološkog označavanja i održive javne nabave, upravo kako bi se potaknula potražnja i ponuda održivih proizvoda u zemljama diljem svijeta.

Potencijalne koristi provedbe zelene i održive javne nabave ogromne su, kako lokalno tako i globalno, stoga nije naodmet ponoviti parolu: „mislimo globalno, djelujmo lokalno“ .

PODIJELI: