TERME SVETI MARTIN – PRVI HOTEL S EU ECOLABEL ZNAKOM ZA OKOLIŠ

Termama Sveti Martin na Muri svečano je dodijeljen znak za okoliš EU Ecolabel koji se dodjeljuje održivim proizvodima i uslugama kojima se potiču inovacije te pridonosi cilju klimatske neutralnosti EU-a do 2050. i kružnom gospodarstvu.

Tako su Terme Sveti Martin postale prvi hotel s EU Ecolabel znakom za okoliš u Hrvatskoj.

Znak EU Ecolabel dodijelila je ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti, Dunja Mazzocco Drvar, uz ministricu turizma i sporta, Nikolinu Brnjac.

Vlada Republike Hrvatske promiče i ulaže u razvoj zelenog i održivog turizma kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti i Višegodišnji financijski okvir, koji omogućuju sufinanciranje tranzicije sektora prema zelenom i klimatski održivom upravljanju.

Za stjecanje znaka EU Ecolabel potrebno je udovoljiti strogim mjerilima, a sam znak jamči optimizirano upravljanje okolišem, smanjenu potrošnju energije i emisija CO2 zahvaljujući uštedama energije, upotrebi učinkovitih uređaja i obnovljivih izvora energije, smanjenu potrošnju vode, smanjenu upotrebu kemikalija i pesticida, smanjeno nastajanje otpada i optimizirano gospodarenje otpadom, smanjene emisije iz prometa te ograničeno rasipanje hrane.

Eko-oznake označavaju proizvode i usluge koje poštuju visoke standarde zaštite okoliša tijekom životnog ciklusa. Eko-oznake su važan instrument u promicanju politike održive proizvodnje i potrošnje kojoj je cilj smanjiti negativan učinak proizvodnje i potrošnje na okoliš, zdravlje, klimu i prirodna dobra te poticati društveno odgovorno poslovanje i održive stilove života.

Tijekom svečane dodjele istaknuto je kako je znak EU Ecolabel jamac da se radi o najboljima na tržištu, u smislu ekološke učinkovitosti, što je izuzetno važno i za jačanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Istaknuto je kako je ulaganje u tranziciju prema zelenom turizmu imperativ ako želimo ispuniti zacrtane ciljeve zaštite okoliša i ostvariti klimatske ambicije.

Znak EU Ecolabel je putokaz potrošačima: „dobro za okoliš, dobro za mene“ da se radi o kvalitetnim proizvodima i da se potrošači mogu na njih osloniti. Terme Sveti Martin već nekoliko godina njeguju viziju poslovanja u kojem brinu o zaštiti okoliša implementirajući razne certifikate i standarde kako bi osigurali zeleno poslovanje kompanije.

Izvor: https://mingor.gov.hr/vijesti/terme-sveti-martin-prvi-hotel-s-eu-ecolabel-znakom-za-okolis/8297?fbclid=IwAR0hyvukBC8o-NnaNtmnn2lV1-CB-GY7cIFSGxFY3Bp2RcV61uSbr3JXfmc

PODIJELI: