UN ciljevi održivog razvoja

Jedan od 17 ciljeva održivosti UN-a, je i cilj 12. – Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje. Unutar pod-cilja 12.7.1. „do 2030. osigurati univerzalni pristup pristupačnim, pouzdanim i modernim energetskim uslugama“, na nivou pojedinih država prati se razina provedbe održive javne nabave (OJN) te se pojedinu državu ocjenjuje na temelju modela zrelosti.
U navedeno modelu postoji 5 kategorija:

0. Nedovoljno podataka ili nedostatna provedba održive javne nabave (manje od 1 boda)
1. Niska razina provedbe održive javne nabave (1 do 2 boda)
2. Srednje-niska razina provedbe održive javne nabave (2 do 3 boda)
3. Srednje-visoka razina provedbe održive javne nabave (3 do 4 boda)
4. Visoka razina provedbe održive javne nabave (više od 4 boda)

Temeljem zaprimljenih podataka, u 2020. godini Hrvatska je bodovana sa 2.15. bodova čime je smještena u kategoriju 2. Srednje-niska razina provedbe održive nabave. Razlog ovom srednjem rezultatu je nedovoljno podataka za nekoliko dijelova sustava ocjenjivanja.

Više informacija o UN ciljevima održivog razvoja moguće je pronaći na: https://sdgs.un.org/goals

PODIJELI: