Buy Better Food kampanja

Buy Better Food kampanja

Koalicija paneuropskih neprofitnih organizacija uz podršku lokalnih i regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva koje se fokusiraju na klimatske promjene pokrenula je kampanju Buy Better Food (Kupujte bolju hranu).

Kampanjom se poziva na usvajanje pravila javne nabave hrane koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, potrošače i radnike, i koja osiguravaju zdravu hranu europskim građanima na javnim mjestima kao što su škole, bolnice i domovi za starije.

Ciljevi kampanje su:

  • postaviti minimalne zahtjeve za nabavu hrane na razini EU,
  • postići 20-50% organske, kvalitetne i održive hrane za menze, škole i vrtiće do 2030.godine. Politika prehrane trebala bi se temeljiti na prehrani bogatijoj povrćem s manje mesa koje bi trebalo biti više kvalitete, te samo dokazano održivo uzgojenom ribom,
  • uključiti programe o zdravoj prehrani u školske obrazovne programe.

Odluke koje donose lokalne i nacionalne vlasti mogu utjecati na našu prehranu i prehrambeno okruženje. To također znači da se javna nabava može koristiti za poticanje pozitivnih promjena, vršenjem pritiska i utjecaja kako na strani ponude (kako proizvodimo hranu), tako i na strani potražnje (što konzumiramo).

Javna nabava hrane može potaknuti i olakšati: više organske proizvodnje, kraće opskrbne lance, bolje radne uvjete i konzumaciju zdravije hrane i pića. Nadalje, može pomoći u smanjenju emisija stakleničkih plinova, degradacije tla, onečišćenja vode, gubitka biološke raznolikosti, porasta novih patogena, otpornosti mikroba i nezaraznih bolesti, te može raditi na jačanju prava radnika u poljoprivredno-prehrambenom sustavu.

Javna nabava može biti ključno sredstvo politike za smanjenje utjecaja europskog prehrambenog sustava na okoliš, klimu i zdravlje, čineći sustav otpornijim na ekološke, zdravstvene i geopolitičke krize – u skladu s ciljevima održivog razvoja.

Više o ovoj temi možete pročitati na: https://iclei-europe.org/topics/food/buy-better-food/

PODIJELI: