Ekološki i klimatski kriteriji u javnoj nabavi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane

Odluka o određivanju kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana Narodne novine br. 33/19., koja je stupila na snagu 11. travnja 2019. godine sadrži kriterije i relativne pondere za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana. Sukladno članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Dodatno se vrednuju sezonski, ekološki, integrirani proizvodi, vrednuje se kraći prijevoz i manje transporta što doprinosi manjoj emisiji CO2, vrednuje se manje ambalaže, povratna ambalaža i ona koja je reciklabilna.

Ovime se daje snažna podrška zelenoj javnoj nabavi i održivom razvoju lokalne zajednice!

PODIJELI: