Jesu li Politike oporezivanja energije u EU u skladu s njegovim klimatskim ciljevima?

Jesu li Politike oporezivanja energije u EU u skladu s njegovim klimatskim ciljevima?

Oporezivanjem energije mogu se poduprijeti napori koji se ulažu u borbu protiv klimatskih promjena, ali trenutačnim razinama oporezivanja ne odražava se mjera u kojoj se iz različitih izvora energije onečišćuje okoliš. U pregledu koji je objavio Europski revizorski sud opisuje se način na koji se porezima na energiju, određivanjem cijena ugljika i subvencijama za energiju doprinosi postizanju klimatskih ciljeva EU-a. Premda su se u razdoblju 2008. – 2019. subvencije za energiju iz obnovljivih izvora gotovo učetverostručile, subvencije za fosilna goriva ostale su tijekom posljednjeg desetljeća relativno nepromijenjene unatoč obvezama Komisije i određenog broja država članica da ih se postupno ukine.

Prema mišljenju stručnjaka, oporezivanje energije, određivanje cijena ugljika i subvencije za energiju važni su alati za postizanje klimatskih ciljeva. Europska unija suočena je s nekoliko izazova pri reviziji zakonodavstva o oporezivanju energije, za koju će ujedno biti potreban jednoglasan dogovor u Vijeću.

Sredinom 2021. Komisija je objavila prijedlog o izmjeni Direktive o oporezivanju energije. U izvješću koje je Sud izradio opisuju se izazovi s kojima se tvorci politika suočavaju pri ažuriranju politika oporezivanja energije i subvencija za energiju: ti su izazovi jamčenje usklađenosti oporezivanja energije u svim sektorima i među svim nositeljima energije; smanjenje subvencija za fosilna goriva i usklađivanje klimatskih ciljeva s društvenim potrebama.

Imajući na umu da će pojedine države članice biti obvezne oporezivanjem utjecati na smanjenje CO2 kao i ostalih onečišćivača, zelena nabava će u tom kontekstu i dodatno jačati u fokusu te biti jedan od mogućih rješenja.

Cijeli dokument pod nazivom „Oporezivanje energije, određivanje cijena ugljika i subvencije za energiju” dostupan je

PODIJELI: