Nabava čistih motornih vozila – obveze uz objave obavijesti o dodjeli ugovora

Objavljen je naputak sukladno kojem za točno određene CPV kodove obvezuje naručitelje da u dokumentaciji o nabavi, obavezno moraju zatražiti da gospodarski subjekti u ponudama navedu hoće li tijekom izvršavanja usluge koristiti čista vozila. Obveza unošenja podataka o čistim vozilima odnosi se na sve obavijesti o dodjeli ugovora, počevši od dana zaprimanja obavijesti putem EOJN RH, uz napomenu da se obavijest o dodjeli ugovora neće moći objaviti ukoliko se ne unesu traženi podaci kod nabave čistih vozila, a za navedene CPV-ove.

Naputak možete preuzeti ovdje.

PODIJELI: