ODREĐIVANJE PRIORITETA U PROVEDBI ZELENE JAVNE NABAVE

Obzirom na imperativ današnjice u pogledu očuvanja prirode i okoliša, svatko bi se od nas trebao zapitati na koji način može pridonijeti tome cilju jer trenutna brzina kojom trošimo prirodne resurse je neodrživa i treba djelovati u svakom segmentu Postojeći trend korištenja prirodnih resursa ne samo da narušava naš okoliš, već i naše zdravlje, a potencijalno i naše gospodarstvo.

S tim u vezi, moguće je djelovati u raznim segmentima, pa i u segmentu javne nabave primjenom postupaka zelene javne nabave, a koja se i primjenjuju i sve više prakticiraju s ciljem ostvarivanja doprinosa zaštiti okoliša. U sklopu Priopćenja Europske komisije COM (2008)400 „Javna nabava za bolji okoliš“ razvijena su mjerila za zelenu javnu nabavu kojima se ukazuje na potrebu i nužnost njihove primjene u zemljama članicama EU, te je preporuka da ih slijede tijela javnog sektora. U tom kontekstu, potrebno je spomenuti kako je 6. svibnja 2021. godine i Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o zelenoj nabavi u postupcima središnje javne nabave. Svrha mjerila je identificirati utjecaje na okoliš određenog proizvoda/usluge, te predložiti jasna mjerila za njihovo ublažavanje odnosno rješavanje u postupcima nabave.

Kako bi se uspješno provodila politika zelene javne nabava, prije svega potrebno je pomno planiranje. Planiranje bi trebalo obuhvatiti ciljeve i prioritete svakog određenog javnog tijela u segmentu zelene javne nabave, područje primjene, vremenske rokove te odgovarajuće ljudske resurse. Ujedno je važno cjelokupan proces pratiti i kontrolirati tijekom realizacije, za što je nužna razrađena metodologija.

Na samim počecima primjene zelene javne nabave u prakse javne nabave, moguće je odrediti fokus primjene na određeni set proizvoda i usluga a s vremenom i stečenim iskustvom primjenjivati postupno i na ostale proizvode i usluge. Pri određivanju prioriteta primjene zelene javne nabave treba uzeti u obzir:

o prije svega mogući utjecaj na okoliš – obuhvatiti prvenstveno one proizvode i usluge koji imaju veliki utjecaj poput korištenja ekoloških sredstava za čišćenje

o s time povezan utjecaj na tržište kojeg primjerice imaju financijski značajniji ugovori

o utjecaj na proračun javnog tijela tj. analizom odrediti dijelove proračuna kod kojih je značajnija potrošnja.

Nadalje, kako bi cijeli postupak zelene javne nabave bio izvediv potrebno je provjeriti dostupnost proizvoda i usluga koji su povoljniji za okoliš.

Na kraju, a ne manje važno, potrebno se osvrnuti i na postojeće lokalne/nacionalne strategije i akcijske planove povezane s očuvanjem okoliša, a na koje se moguće nadovezati i doprinijeti provedbom zelene javne nabave, primjerice u pogledu unaprjeđenja kakvoće vode, zraka, gospodarenja otpadom i sl.

PODIJELI: