Održiva javna nabava elektronike s primjerom dobre prakse

Javna nabava elektronike igra ključnu ulogu u promicanju održivosti i smanjenju negativnih utjecaja na okoliš. Kroz pažljiv odabir proizvoda i dobavljača, javne institucije mogu potaknuti inovacije, podržati održive prakse proizvodnje i smanjiti svoj ekološki otisak.

Javni naručitelji imaju mogućnost postaviti kriterije održivosti u dokumentaciju o nabavi kako bi osigurale da proizvodi koji se nabavljaju zadovoljavaju određene ekološke standarde. To može uključivati zahtjeve za energetsku učinkovitost, upotrebu materijala s niskim sadržajem štetnih tvari, mogućnost recikliranja ili obnovljive izvore energije u proizvodnom procesu.

Također, javne institucije mogu poticati ponovnu uporabu i recikliranje elektroničke opreme kroz programe poput zamjene uređaja, donacije ili suradnje s organizacijama koje se bave recikliranjem. Navedeno smanjuje količinu otpada elektroničke opreme koja završava na odlagalištima i potiče kružnu ekonomiju.

Javne institucije mogu surađivati s dobavljačima elektronike kako bi promicale održive prakse u cijelom lancu opskrbe. To može uključivati zahtjeve za certificiranje proizvoda prema standardima održivosti, praćenje i smanjenje emisija stakleničkih plinova tijekom proizvodnje te osiguravanje poštivanja radnih standarda u tvornicama.

Centar za registre i informacijske sustave (RIK) u Estoniji pruža primjer dobre prakse održive kupnje i najma stolnih računala i monitora. RIK je 2020. godine započeo s centralnom nabavom opreme za uredske prostore, s naglaskom na održivost. Nabava je podijeljena u sedam grupa, a tehničke specifikacije su uključivale zahtjeve vezane uz pakiranje i korištenje štetnih tvari.

Specifikacije su se odnosile na opasne tvari utvrđene Europskom direktivom za ograničavanje upotrebe određenih opasnih supstanci 2011/65/EU (RoHS) (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) u električnoj i elektroničkoj opremi. Tako je u predmetnom natječaju propisano da sadržaj kadmija, olova i heksavalentnog kroma ne smije premašiti 50% granice utvrđene direktivom RoHS te da ponuđena stolna računala i monitori ne smiju koristiti olovo, kadmij ili živu u bateriji. Također, najmanje 65% svih materijala korištenih u predmetima mora biti reciklabilno. Sva stolna računala moraju zadovoljiti zahtjeve u pogledu energetske učinkovitosti prema Energy Staru, a za monitore je potreban EU energetski certifikat koji odgovara najmanje energetskom razredu A.

Zeleni kriteriji primijenjeni su u grupama 1, 6 i 7. Grupe 2-5 nisu primjenjivale zelene kriterije, fokusirajući se na cijenu 95% i tehničke specifikacije (5%).

Rezultati su pokazali da su svi dobavljači zadovoljili kriterije održivosti, ali neki su bili odbačeni zbog drugih razloga. Okvirni sporazum je sklopljen na razdoblje od dvije godine, a operativni zakupi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma bili su važeći najviše četiri godine.

Cilj je bio smanjiti negativne utjecaje na okoliš kroz upotrebu održivih praksi.

Korištenjem tehničkih specifikacija i zahtjeva, RIK je doprinio smanjenju negativnih utjecaja na okoliš te promovirao energetsku učinkovitost. Uz to, proces nabave bio je bez papira, pridonoseći ciljevima zaštite okoliša.

Ovaj primjer ilustrira važnost održive javne nabave u smanjenju negativnih utjecaja na okoliš i poticanju održivog razvoja. Kroz usvajanje takvih praksi, institucije mogu postati pokretači pozitivnih promjena i doprinijeti stvaranju održivijeg društva.

 

PODIJELI: