Održivi prehrambeni sustav EU – nova inicijativa

Održivi prehrambeni sustav EU - nova inicijativa

Cilj ovog javnog savjetovanja koje traje do 21. srpnja 2022. je prikupiti mišljenja i dokaze od svih relevantnih dionika (građana, gospodarskih subjekata svih veličina, uključujući mala i srednja poduzeća i organizacija koje ih predstavljaju, organizacija potrošača, socijalnih partnera, nevladinih organizacija, tijela javne vlasti na svim razinama upravljanja, javnih naručitelja , akademskih i istraživačkih institucija, kao i svih drugih zainteresiranih dionika) o ključnim pitanjima kojima se inicijativa želi baviti. Ovo savjetovanje fokusira se na sveobuhvatna pitanja vezana uz održivost prehrambenog sustava, pa stoga ima za cilj privući širok raspon odgovora, iz svih prethodno navedenih kategorija dionika.

Upitnik je dostupan na svim službenim jezicima EU.

U kontekstu ‘Europskog zelenog dogovora’, Europska komisija usvojila je opsežnu strategiju ‘od farme do vilice’, koja prepoznaje snažne veze između zdravih ljudi, zdravih društava i zdravog planeta te ima za cilj cjelovito rješavanje izazova održivih prehrambenih sustava. Kako bi potaknula prelazak na održivi prehrambeni sustav, strategija od farme do vilice pokrenula je brojne aktivnosti, no prepoznaje da te pojedinačne i sektorske aktivnosti ne mogu ni same, ni u kombinaciji jedna s drugom u potpunosti osigurati koherentnost politike u EU i nacionalnoj na razini, uključiti održivost u sve politike vezane uz hranu i ojačati otpornost prehrambenih sustava.

Iz tog razloga, Strategija od farme do vilice najavila je inicijativu kako bi se ubrzao i olakšao prijelaz na održivost i osigurao da hrana koja se stavlja na tržište EU-a sve više postane održiva. Takva intervencija na razini EU ima za cilj uspostaviti nove temelje za buduće prehrambene politike uvođenjem ciljeva i načela održivosti temeljenih na pristupu integriranog prehrambenog sustava. U pripremi ove inicijative Komisija stoga pokreće široki proces savjetovanja s ciljem prikupljanja mišljenja i doprinosa svih dionika.

Možete doprinijeti ovom savjetovanju ispunjavanjem online upitnika. Ako ne možete koristiti online upitnik, kontaktirajte nas putem e-mail adrese sante-consult-d1@ec.europa.eu

Upitnici su dostupni na službenim jezicima EU-a. Svoje odgovore možete poslati na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Iz razloga transparentnosti, organizacije i tvrtke koje sudjeluju u javnim konzultacijama mole se da se registriraju u Registar transparentnosti EU-a. Da biste doprinijeli, morat ćete se registrirati ili prijaviti koristeći svoj postojeći račun na društvenim mrežama.

Više na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_en

PODIJELI: