Primjer dobre prakse zelene javne nabave i društveno odgovornog poslovanja – recikliranje rabljenih madraca

Irska zatvorska služba (IPS) odgovorna je za čuvanje, dostojanstvo i resocijalizaciju osoba osuđenih na zatvor. IPS djeluje kao ured Ministarstva pravosuđa, a njegov djelokrug uključuje 12 operativnih zatvora diljem Irske.

Svake godine, iz irskih zatvora mora se ukloniti otprilike 1.200 madraca. Slanje ovih madraca na odlagalište ima značajan ekološki utjecaj jer se sintetska pjena, vlakna i opasne tvari za zaštitu od požara mogu ispirati u pitku vodu. Normalnom madracu treba 80-120 godina da se razgradi na odlagalištu.

Godine 2021., IPS je tražio način za odlaganje takvog otpada i proveo je postupak javne nabave male vrijednosti za uklanjanje i recikliranje ili prenamjenu odbačenih madraca. U postupku se također zahtijevalo da izvođač zaposli bivše zatvorenike, budući da zaposlenje znatno smanjuje vjerojatnost povratka u zatvor.

Ugovor je imao za cilj smanjiti ekološki utjecaj madraca koji završavaju na odlagalištu, biti ekonomski isplativ, ali istovremeno imati društveni utjecaj podržavajući zapošljavanje ljudi koji su prošli kroz sustav kaznenog pravosuđa.

Procijenjena vrijednost ugovora iznosila je 15.000 eura. Prema Smjernicama za javnu nabavu roba i usluga u Irskoj, ugovori za robu i usluge s procijenjenom vrijednošću između 5.000 i 25.000 eura (bez PDV-a) mogu se dodijeliti na temelju Poziva na dostavu ponuda prema najmanje tri dobavljača ili pružatelja usluga.

Poziv za dostavu ponuda bio je objavljen putem uobičajenih mehanizama javne nabave, a također je snažno promoviran na društvenim mrežama poput Twittera i LinkedIn-a. To je značilo da je imao puno veći doseg, ne samo prema tvrtkama privatnog sektora, već i prema društvenim poduzećima.

Predmet nabave bilo je uklanjanje i recikliranje madraca iz svakog od 12 objekata IPS-a. Ugovor(i) su dodijeljeni na temelju sljedećih kriterija:

  1. Cijena – 60%
  2. Uspješnost u okolini, kontrola kvalitete i standardi – 20%
  3. Zapošljavanje bivših zatvorenika – 20%

Tehnički specifikacije:

Prema EU kriterijima za javnu nabavu za namještaj, naručitelj treba ocijeniti stanje namještaja koji će se prikupljati. Sljedeće tehničke specifikacije trebaju se poštivati za usluge zbrinjavanja namještaja na kraju životnog vijeka postojećeg namještaja:

  • Ponuditelji trebaju prikupiti namještaj izravno s lokacije koju odredi naručitelj i
  • pružiti uslugu ponovne upotrebe i recikliranja namještaja koji je dosegao kraj svog vijeka trajanja.

Dijelovi namještaja koji se smatraju neprikladnima za ponovnu upotrebu, i prema saznanju naručitelja o odgovarajućim postrojenjima za recikliranje u regiji, trebaju se rastaviti u različite tokove materijala. Minimalno, plastika, metal, tekstil i drvo trebaju se odvojiti prije slanja na različita postrojenja za recikliranje. Preostali materijali trebaju se slati postrojenjima za oporabu, gdje su dostupna na regionalnoj razini.

Irska zatvorska služba zatražila je od ponuditelja da pruže detaljan dokaz o okolišnoj usklađenosti predloženog reciklažnog postrojenja i okolišno relevantnim dozvolama, poput dozvola za prikupljanje i dozvola za postrojenje za otpad.

Kriteriji za dodjelu:

Uspješnost u okolini ocjenjivana je na temelju pružanja dokaza o odgovarajućim dozvolama za otpad, certifikatima i postupcima kontrole kvalitete.

Zapošljavanje bivših osuđenika ocjenjivalo se prema sljedećoj tablici:

Ocjene 0-5 Opći postotak (max 20%) Indikator
0 0 Nema naznaka da trenutno zapošljava ili će zaposliti ljude iz ciljane skupine
1 4 Naznačen je pristup kojim će aktivno zaposliti ljude iz ciljane skupine
2 8 Obvezao se za zapošljavanje JEDNE osobe iz ciljane skupine
3 12 Obvezao se za zapošljavanje DVIJE osobe iz ciljane skupine
4 16 Obvezao se za zapošljavanje 3 ili više osoba iz ciljane skupine
5 20 Obvezao se za zapošljavanje 3 ili više osoba iz ciljane skupine s dodatnim mjerama vrijednost, poput pružanja dodatne obuke i/ili obrazovanja

 

Rezultati:

Natječaj je objavljen putem uobičajenih mehanizama javne nabave i promoviran na društvenim mrežama. Podijelili su ga Ministarstvo pravosuđa, Ured za javnu nabavu i Ministarstvo ruralnog i komunalnog razvoja koje je odgovorno za Nacionalnu politiku socijalnog poduzetništva. Također ga je promovirala Mreža za resurse zajednice Irske. Oglašavanje natječaja na društvenim mrežama pomoglo je dosegnuti veći broj tvrtki i društvenih poduzeća. Natječaj je zatvoren 25. lipnja 2021.

Nakon postupka predstavljanja ponuda, zaprimljene su tri ponude. Dva društvena poduzeća odabrana su za ugovor, koji je bio podijeljen na regionalnoj razini: „Eco Mattress Recycling“ sa sjedištem u Dublinu i „Bounce Back Recycling“ sa sjedištem u Galwayu.

Oba društvena poduzeća primaju financiranje kroz Irski program zajedničkih usluga (CSP). CSP pruža podršku u obliku financijskih doprinosa prema troškovima plaća zaposlenika, međutim, kako bi društvena poduzeća koja primaju CSP pomoć održala zapošljavanje tih pojedinaca, potrebni su dodatni prihodi iz komercijalnih ugovora. Ugovor Irskog zatvorskog sustava o recikliranju madraca započeo je u srpnju 2021. i traje dvije godine. Vrijednost ugovora od 15.000 eura značila je da oba odabrana društvena poduzeća mogu pokriti dodatne troškove te pružiti plaću zaposlenicima.

Oboje „Eco Mattress Recycling“ i „Bounce Back Recycling“ ispunili su ekološke kriterije, a oboje su imali iskustva s zapošljavanjem bivših zatvorenika. Njihove društvene misije su pružiti značajno zapošljavanje marginaliziranim osobama, neki od kojih su prošli kroz zatvorski i/ili probacijski sustav. Nadalje, „Bounce Back Recycling“ osnovan je specifično kako bi zapošljavao pripadnike putujuće zajednice, etničke nomadske manjine koja se dugo suočavala s diskriminacijom i koja je prekomjerno zastupljena u zatvorskom stanovništvu.

Nakon završetka prethodnih ugovornih provjera i odobrenja sigurnosnih provjera za vozače njihovih kombija, oba društvena poduzeća odmah su počela prikupljati odbačene madrace iz različitih zatvora. Budući da madraci imaju vijek trajanja od dvije godine ili manje, svaki zatvor zahtijeva redovito uklanjanje odbačenih madraca.

Nakon dekonstrukcije, spužvasti materijali vraćeni su u ponovnu uporabu, pogodni tekstili su razrezani kako bi se ponovno koristili kao podloga za tepihe, neki tekstili su poslani stručnoj tvrtki u Irskoj kako bi se koristili kao dio novog materijala za madrace, čelične opruge reciklirane su proizvođačima čelika, tkanine i vanjske obloge koristile su se kao gorivo dobiveno iz otpada (RDF), a poliuretan je izvezen u Veliku Britaniju i recikliran za uporabu u raznim proizvodima. Svi materijali koji se nisu mogli reciklirati prešani su i odloženi putem postrojenja za oporavak.

Ekološki utjecaji

Ekološki utjecaj odmah je uočen, budući da je 100% od procijenjenih 1.200 madraca preusmjereno s odlagališta tijekom ugovorne godine. Socijalna poduzeća uspjela su reciklirati do 80% komponenata korištenih madraca. Mnogi materijali mogli su se ponovno prodati, time pridonoseći kružnom gospodarstvu.

Najčešći način zbrinjavanja madraca na kraju njihovog životnog vijeka čini se odlagalište, a madraci čine veliki udio ukupnog otpada koji se šalje na odlagalište. To predstavlja značajnu količinu materijala koji se ne obnavlja.

Očite ekološke i društvene prednosti proizlaze kada se namještaj poput madraca reciklira. Osim toga, takav pristup jasno je povezan s ciljem Europske unije da prijeđe na kružno gospodarstvo. Gledajući unaprijed, Irska služba za zatvorenike i Ministarstvo pravosuđa rade na unutarnjoj strategiji za Zelenu javnu nabavu i Društveno odgovornu javnu nabavu.

Ostali utjecaji

Društveni:

Ovaj jedan ugovor male vrijednosti izravno je podržao kontinuirano zapošljavanje četiri radna mjesta (po dva u svakom socijalnom poduzeću) za osobe koje su prošle kroz sustav zatvora. Iako to ima mnogo pozitivnih koristi za svakog od četiri zaposlenika, također ima sekundarne koristi za njihovu djecu, obitelj i širu zajednicu. Nadalje, socijalna poduzeća nisu bila upoznata s ponovnom upotrebom materijala iz madraca i mogla su razviti potrebno znanje i vještine putem ovog ugovora. Osim toga, zapošljavanje bivših osuđenika smanjuje njihovu vjerojatnost povratka u zatvor, a dodatna vrijednost je i smanjenje troškova njihovog zadržavanja u zatvoru, uz povećanje novca koji ulazi u proračun putem plaćanja njihovih poreza.

Financijski:

Trošak uklanjanja i recikliranja zatvorskih madraca u okviru ove inicijative nabave znatno je manji od prethodnog aranžmana s komercijalnim operaterom. Stoga ovaj ugovor predstavlja uštedu za IPS.

Lokalni gospodarski razvoj:

Osiguravajući ovaj javni ugovor, oba društvena poduzeća iskoristila su priliku za proširenje svog profila i iskorištavanje drugih javnih ugovora što dodatno doprinosi njihovom lokalnom gospodarskom razvoju.

 Naučene lekcije:

  • Moguće je postići višestruke ciljeve putem javne nabave, npr. ekonomske, ekološke i društvene.
  • Iskorištavanje unakrsnog odjela i proaktivno uključivanje odgovarajućih dionika potiče potporu, a kad se postigne značajan utjecaj, potiče se daljnja primjena.
  • Prijedlozi u podršci društvenoj nabavi sada su uključeni kao uobičajena stvar u natječajima za skrb i rehabilitaciju.
PODIJELI: