Primjer održive javne nabave u Hrvatskoj: kako ozeleniti ENP kriterije

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. nedavno je proveo javnu nabavu potrošnog materijala za čišćenje poslovnih prostora u sklopu Prijenosnog područja Rijeka. Predmet nabave je isporuka potrošnog materijala za čišćenje poslovnih prostora, Grupa 1: Sredstva za čišćenje i toaletni pribor za potrebe Prijenosnog područja Rijeka.

Tehničke specifikacije:

Sukladno tehničkim specifikacijama, naručitelj je nabavljao robu poput toaletnog papira, papirnatih ručnika u kojima je odredio kao minimalnu specifikaciju 100% celuloze. Za robu poput sapuna u pjeni ili tekućeg sapuna, sredstava za čišćenje i otapanje ili sredstava za čišćenje stakla, naručitelj nije određivao sastav no na sve ove stavke je primjenjivao zeleni kriterij u dijelu odabira ekonomski najpovoljnije ponude.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude:

Naručitelj je odredio dva kriterija: cijenu i kvalitetu u omjerima 90:10. Kriterij kvalitete koji je naručitelj postavio odnosio se je na udio biorazgradivih proizvoda a koji je opisan kako slijedi:

Kao biorazgradiv proizvod Naručitelj će uzeti u obzir svaki proizvod ponuđen u pojedinoj stavci troškovnika koji je najmanje 90% biorazgradiv. Ponuditelj je obavezan u Troškovniku, u koloni predviđenoj za upis kategorije biorazgradivosti, upisati odgovarajuću tvrdnju (DA-biorazgradiv proizvod / NE-nije biorazgradiv proizvod).

Kao dokaz za ovaj kriterij Ponuditelj u sklopu ponude dostavlja za svaki ponuđeni proizvod tehnički list ili deklaraciju ili drugi tehnički dokument iz kojeg je vidljiva tehnička specifikacija ponuđenog proizvoda.

Bodovi za kriterij B2 izračunavaju se prema sljedećoj formuli: B2 = (Bp / 17) x 10
gdje je:

B2 = broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđeni udio biorazgradivih proizvoda
Bp = broj stavki troškovnika s ponuđenim biorazgradivim proizvodom
17 = ukupan broj stavki troškovnika koje će se uzimati u obzir za ovaj kriterij
10 = maksimalni broj bodova za kriterij B2

Zaključno možemo primijetiti da je naručitelj kroz ovaj inovativni pristup potaknuo ponuditelje na aktivno sudjelovanje u promicanju ekološki odgovornih praksi u sferi javnih nabava. Ova inicijativa odražava predanost naručitelja prema održivosti, postavljajući novi standard u javnoj nabavi potrošnih materijala.

PODIJELI: