Priručnik za korisnike EU projekata s prijedlogom uključivanja mjerila Zelene javne nabave u dokumentaciju o nabavi roba, radova i usluga s primjerima dobre prakse