Projekt edukacije stanovnika o održivom gospodarenju otpadom – „Zeleno srce Zagorja“ – intervju s voditeljicom projekta Jasminkom Lasić

U sklopu OPKK 2014.-2020., Poziva za izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (KK.06.3.1.07) Općina Sveti Križ Začretje dobila je 500.000,00 HRK bespovratnih sredstava za provedbu projekta Zeleno srce Zagorja. Razgovarali smo s voditeljicom projekta Jasminkom Lasić koja nam je opisala projektne aktivnosti, rezultate provedbe, najveće izazove, ali i primjere dobre prakse odvajanja otpada i recikliranja koji su se održali i nakon završetka projektnih aktivnosti. U sklopu projekta provedena je i zelena javna nabava održivih proizvoda putem otvorenog postupka male vrijednosti u četiri grupe.

 1. Možete li ukratko opisati projekt „Zeleno srce Zagorja“ i aktivnosti koje ste kroz njega provodili?

Projekt „Zeleno srce Zagorja“ osmišljen je s ciljem educiranja i informiranja cjelokupnog stanovništva s područja općine Sveti Križ Začretje i općine Bedekovčina o održivom gospodarenju otpadom, o sprečavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Projekt se provodio od 3.5.2018. do 3.1.2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 588.624,54 HRK, a EU je sufinancirala iznos od 500.000,00 HRK odnosno 85%.

U sklopu projekta, s ciljem minimiziranja negativnih utjecaja na okoliš i poticanje održivog razvoja, provedena je zelena javna nabava, podijeljena u četiri grupe:

 • GRUPA 1 – PROMIDŽBENI MATERIJALI
 • GRUPA 2 – IZRADA INTERNET STRANICE I BANNERA
 • GRUPA 3 – USLUGE ORGANIZIRANJA DOGAĐANJA
 • GRUPA 4 – RADIJSKE EMISIJE

Kao rezultat provedbe zelene javne nabave osmišljeni su letci, plakati, vodiči/brošure te slikovnice o sprječavanju nastanka otpada, odgovornom postupanju s otpadom, odvojenom sakupljanju otpada, ponovnoj uporabi predmeta i kompostiranju te su tiskani na recikliranom papiru, ali i dostupni u pdf obliku na web stranici Projekta.

Također, kroz projekt su nabavljene eko olovke sa sjemenkama te platnene vrećice koje su podijeljene ponajprije vrtićkoj i školskoj djeci, ali i ostalim stanovnicima općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina.

 1. Možete li izdvojiti najveće izazove s kojima ste se susreli prilikom provedbe projekta Zeleno srce Zagorja?

U sklopu projekta je provedeno čak jedanaest aktivnosti, a najveći je izazov bio motivirati građane da sudjeluju u provedbi aktivnosti. Najlakše smo suradnju uspostavili sa djecom koja su se rado odazvala akcijama.

Aktivnosti koje su provedene kroz projekt su:

 1. Održane dvije javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom, po jedna u svakoj općini
 2. Održane radionice s predškolskom i školskom djecom
 3. Održane predstave za djecu
 4. Građanima, a ponajviše djeci podijeljene slikovnice, platnene vrećice i olovke sa sjemenkama
 5. Svako domaćinstvo doma je dobilo brošuru i letak u kojima su obrađene teme vezane uz zbrinjavanje otpada u kućanstvu s naglaskom na kompostiranje
 6. Poslovnim subjektima podijeljene brošure u kojima su obrađeni načini zbrinjavanja specifičnog otpada
 7. Polaznicima vrtića podijeljene slikovnice
 8. Školskoj djeci podijeljene brošure u kojima je na djeci primjeren način opisano kako se reciklira i postupa s otpadom
 9. Održana nagradna igra za najbolju akciju čišćenja okoliša. Dobili smo po jednu prijavu za Općinu Sveti Križ Začretje i Bedekovčinu. Nagrada je sprava za igru. Za područje Općine Sveti Križ Začretje nagradu su osvojili stanovnici Donje Pačetine, a u Bedekovčini Bedekovčanska udruga mladih
 10. Postavljeni su plakati i jumbo plakati sa porukama koje potiču na pravilno odlaganje otpada
 11. Izrađena internet stranica zelenosrcezagorja.hr
 1. Je li projekt postigao ciljane rezultate?

Cilj projekta bio je izgraditi svijest građana s područja općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, čime će se smanjiti količina otpada odloženog na odlagalište.

Projekt se provodio kroz jedanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom kojima se izgradila svijest građana o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom. Izrađeni su letci, brošure, plakati, mrežna stranica, emitirane su specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom. Dio aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom bio je namijenjen djeci – održane su radionice, igrokaz i predstave te su izrađene edukativne slikovnice i bojanke. Izrađeni su banneri za objavu na internetskim portalima te je provedena medijska kampanja na društvenim mrežama o održivom gospodarenju otpadom. U sklopu projekta su nagrađene akcije građana u praksi čišćenja okoliša, a nagrade su bile sprave za igru.

Krajnji rezultat provedbe projekta je:

 • povećanja stope odvajanja pojedinih kategorija otpada,
 • povećanja stope recikliranja i
 • smanjenja količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada
 1. Možete li navesti neki primjer dobre prakse održivog razvoja/odvajanja otpada/recikliranja u Vašoj lokalnoj zajednici – npr. škola, vrtić, neko javno ili privatno poduzeće?

Projekt se u velikoj mjeri provodio među djecom koju se pokušava od malena naučiti važnosti brige o okolišu. Kao primjer dobre prakse možemo izdvojiti Dječji vrtić Sveti Križ Začretje koji u suradnji sa svojim polaznicima provodi projekte vezane uz zaštitu okoliša. U svakodnevnom radu koriste reciklirane predmete izrađene  od ambalaže i raznih ostataka. Tako su djeca uz pomoć odgojitelja izradila senzomotoričke igračke od ambalaže, posude za odlaganje manjih predmeta izrađene od špage i kutija za lijekove, zvečke od ambalaže, stolčiće izrađene od ostataka tkanine i kartonskih tuljaca. Uz pomoć domara izradili su i  glazbeni zid za istraživanje zvukova od palete i starih metalnih posuda.

PODIJELI: