Revizija mjerila zelene javne nabave za poslovne zgrade i usklađivanje s Europskim zelenim planom

Europska Komisija u prosincu je predložila usklađivanje pravila za energetsku učinkovitost zgrada s europskim zelenim planom i dekarbonizaciju fonda zgrada EU-a do 2050. godine.

Kako bi se iskoristio potencijal bržeg djelovanja u javnom sektoru, sve nove javne zgrade moraju već od 2027. godine biti zero-emission. To znači da zgrade moraju trošiti malo energije, koristiti obnovljive izvore energije u mjeri u kojoj je to moguće, ne smiju emitirati emisije ugljika iz fosilnih goriva i na potvrdi o energetskoj učinkovitosti moraju naznačiti koliki je potencijal globalnog zatopljenja na temelju emisija tijekom cijelog životnog ciklusa.

Novi prijedlozi idu u smjeru da energetski certifikati postanu jasniji i da se obveza za posjedovanje energetskog certifikata proširi i na zgrade koje se obnavljaju, one na koje se obnavlja ugovor o najmu i sve javne zgrade. Nacionalni planovi obnove zgrada trebaju se u potpunosti integrirati u nacionalne energetske i klimatske planove.

Prema prijedlogu Komisije, novim pravilima potiče se uporaba ICT tehnologije kako bi se osiguralo učinkovito funkcioniranje zgrada te se poziva na uspostavu digitalnih baza podataka zgrada. Kad je riječ o mobilnosti, podupire se uvođenje infrastrukture za punjenje električnih vozila u stambenim i poslovnim zgradama te se predlaže više parkirnih mjesta za bicikle.

U veljači 2021. godine započela je revizija mjerila zelene javne nabave za poslovne zgrade kako bi se ažurirali kriteriji koji odražavaju trenutne tržišne trendove i koji su povezani s kretanjima u europskoj politici, zakonodavstvu i tehničkim standardima.

Glavne vrste uključenih kriterija su: kriteriji odabira (koje zahtjeve ponuditelj mora ispuniti kako bi mu se omogućilo podnošenje ponuda); tehničke specifikacije (koji zahtjevi moraju biti ispunjeni za sve zaprimljene ponude); kriterije za dodjelu (dodatni neobvezni zahtjevi koji će, ako budu ispunjeni, ponudu učiniti konkurentnijom) i klauzule o izvršenju ugovora (posebne mjere koje se poduzimaju kako bi se osiguralo da su određeni aspekti pobjedničke ponude ispunjeni tijekom projekta ili nakon završetka projekta).

Za tehničke specifikacije i kriterije za dodjelu predviđene su dvije razine: “osnovna razina” i “sveobuhvatna razina”. Temeljni kriteriji smatraju se kriterijima koji omogućuju relativno jednostavnu primjenu kriterija zelene javne nabave, čime se administrativni troškovi za trgovačko društvo svode na najmanju moguću mjeru. Sveobuhvatni kriteriji i dalje su usmjereni na ekološku učinkovitost, ali s višom razinom ambicije i na takav način koji bi mogao zahtijevati više razmišljanja od strane nadležnih tijela i uključivati više napora ponuditelja o tome kako postići tu višu ambiciju.

Treba imati na umu da je nabava za poslovne zgrade posebno složeno pitanje koje nužno dovodi do činjenice da i u slučaju osnovne i sveobuhvatne razine postavljenih ciljeva uključivanje zelenih mjerila zahtijeva – u usporedbi sa standardnim rješenjima – veću razinu stručnog znanja, više dodatnih provjera i, barem za neka mjerila te ovisno o vrsti postupka javne nabave i iskustvu projektnog tima i izvođača, veće izravne troškove.

Zelena javna nabava dobrovoljan je instrument, no važno je naglasiti da postoje i drugi dijelovi zakonodavstva EU-a kojima se obvezujućim zahtjevima regulira ekološka učinkovitost poslovnih zgrada. Na primjer, u članku 6. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti navodi se da države članice osiguravaju da središnja vlast kupuje samo proizvode, usluge i zgrade s visokim energetskim svojstvima u mjeri u kojoj je to u skladu s troškovnom učinkovitošću, gospodarskom izvedivošću, širom održivošću, tehničkom prikladnošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.

Zaključno možemo reći kako će se u budućnosti graditi samo zgrade koje će udovoljavati visokim zahtjevima energetske učinkovitosti i smanjenog utjecaja na okoliš. Osim toga, sve se više pažnje posvećuje važnosti stvaranja udobnih i zdravih poslovnih zgrada što je potkrijepljeno rastućim znanstvenim i tržišnim dokazima o povezanosti između zdravih zgrada i produktivnosti i zadovoljstva radne snage.

PODIJELI: