Zelena javna nabava – kako odrediti kriterije i specifikacije u izgradnji poslovnih zgrada (praktična primjena)

Mjerila Europske Unije za zelenu javnu nabavu za projektiranje i izgradnju poslovnih zgrada i upravljanje njima definiraju poslovne zgrade kao građevine čija je primarna funkcija osigurati prostor za administrativne, financijske, stručne ili korisničke službe. U poslovnim zgradama uredski prostor mora zauzimati znatnu većinu ukupne bruto površine zgrade. Zgrada može imati i druge vrste prostora kao što su sobe za sastanke, učionice za osposobljavanje, prostori za osoblje ili tehničke sobe.

Imajući na umu da je povećanje energetske učinkovitosti moguće postići zelenom javnom nabavom, donosimo primjere kriterija za odabir te specifikacija koji su bili korišteni ili za koje postoji potencijal korištenja u javnoj nabavi [1]:

Primjer 1:

Naručitelji mogu odrediti kriterije sposobnosti koji se odnose na iskustvo ponuditelja potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini za sljedeće poslove:

– upravljanje ugovorima o izgradnji kojima je postignuta ekološka učinkovitost koja premašuje najmanje zahtjeve propisa o izgradnji (pri čemu se navodi koji propisi – nacionalni, regionalni, lokalni ili drugi – će se primjenjivati)

– ugradnja sustava praćenja potrošnje energije u zgradi, pružanje uputa upraviteljima zgrada o radu sustava i njihovoj uporabi za utvrđivanje obrazaca potrošnje energije u zgradama

– usluga projektiranja koja je obuhvatila projektiranje učinkovite potrošnje vode, uključujući izmjerenu potrebu za vodom po zaposleniku iz završenih projekata

– nabava, ugradnja i provjera građevnih materijala s malim utjecajem na okoliš.

Primjer 2:

Naručitelj može odrediti predmet nabave za sustav upravljanja energijom u zgradi na način da tehničkom specifikacijom traži sljedeće:

– da se ugrađuje i pušta u rad sustav upravljanja energijom u zgradi koji korisnicima i upraviteljima objekta pruža podatke o potrošnji energije u zgradi u stvarnom vremenu s pomoću umreženih senzora i mjerenja potrošnje energije najmanje svakih pola sata

– da sustav mora omogućiti analizu i regulaciju potrošnje energije za različite zone unutar zgrade (najmanje za grijanje, hlađenje, rasvjetu)

– optimizaciju učinkovitosti u skladu s uvjetima okoline unutar i izvan zgrade.

Primjer 3:

Naručitelj može definirati tehničkom specifikacijom dnevno svjetlo i kontrolu bliještanja, a sve u svrhu uštede električne energije. Isto mora biti iskoristivo na način da propisuje da uredski prostor mora na 80 % iskoristive površine poda imati prosječni faktor dnevnog svjetla od 1,5 % za vanjske fasade i 0,7 % za unutarnje fasade. Oboje se mjeri na visini radne plohe koju utvrđuje naručitelj.

Primjer 4:

Naručitelj može propisati minimalne specifikacije sustava grijanja, uključujući kogeneraciju toplinske i električne energije:

– Svi sustavi grijanja, uključujući one koji se opskrbljuju toplinskom energijom iz kogeneracijskih jedinica, koji daju toplinu sustavima grijanja na vodu ili na zrak za poslovnu zgradu moraju ispunjavati odgovarajuća osnovna mjerila za zelenu javnu nabavu kojima se dokazuje učinkovitost svake tehnologije (primjerice, za grijače u vodnim sustavima koji obuhvaćaju kotlove i toplinske crpke izlazne toplinske snage, uz točno definiranje mjerila koja će se primijeniti).

[1] Mjerila preuzeta i modificirana iz liste mjerila ZeJN Europske komisije: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/HR.pdf

PODIJELI: