Krenulo je! Prijedlog Europske komisije o minimalnim obveznim mjerilima ZeJN za baterije! Europska komisija (EK) predložila je novu Uredbu o baterijama 10. prosinca 2020. Ovom uredbom želi se osigurati da baterije koje se nalaze na tržištu EU-a budu održive i sigurne tijekom cijelog životnog ciklusa. Prijedlog EK uključuje članak o minimalnim obveznim mjerilima zelene javne nabave, kako je predviđeno Akcijskim planom za kružno gospodarstvo za 2020. Više informacija ovdje

Veliki rast zelenih ugovora! Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu naručitelji su sklopili 1.731 ugovor u kojima su iskorišteni kriteriji zelene javne nabave u iznosu od 4.248.846.794 kn bez PDV-a. U odnosu na 2018. godinu (541 ugovor) objavljeno je 1.190 ugovora više što je povećanje od 296,96%. Vrijednost ugovora u 2019. u odnosu na vrijednost sklopljenih ugovora u kojima je korišten kriterij zelene javne nabave u 2018. (1.437.968.211kn) bilježi povećanje od 195,47%!